NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2020 poz. 268)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2020 poz. 268)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Rozporządzenie dokonuje zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 i 2437) polegających na tym, iż w załączniku nr 3 w II tabeli w części F „Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych” w części III wprowadza się następujące zmiany:

- tytuł otrzymuje brzmienie: „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz centra usług społecznych”,

- w grupie „Stanowiska pomocnicze i obsługi” lp. 1 obejmującej stanowiska: „Organizator pomocy społecznej” oraz „starszy lekarz, organizator usług społecznych, koordynator indywidualnych planów usług społecznych, organizator społeczności lokalnej” ich minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego został określony na odpowiednio poziomie XVIII i XVII.

 

Tekst aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000268


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego