NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów adm

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów adm

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Rozporządzenie dokonuje zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.) w myśl których w załączniku nr 1 „Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części dotyczącej województwa łódzkiego:

  1. a) powiatu łęczyckiego w części Gminy wyrazy „Piątek 100406 2” zastępuje się wyrazami:

„Piątek                                    100406 3

Piątek – miasto                       100406 4

Piątek – obszar wiejski           100406 5”,

  1. b) powiatu wieruszowskiego w części Gminy wyrazy „Lututów 101804 2” zastępuje się wyrazami:

„Lututów                                101804 3

Lututów – miasto                   101804 4

Lututów – obszar wiejski        101804 5”;

2) w części dotyczącej województwa mazowieckiego powiatu płońskiego w części Gminy wyrazy „Czerwińsk nad Wisłą 142004 2” zastępuje się wyrazami:

„Czerwińsk nad Wisłą                                    142004 3

Czerwińsk nad Wisłą – miasto                       142004 4

Czerwińsk nad Wisłą – obszar wiejski            142004 5”;

3) w części dotyczącej województwa świętokrzyskiego powiatu sandomierskiego w części Gminy wyrazy „Klimontów260903 2” zastępuje się wyrazami:

„Klimontów                                                    260903 3

Klimontów – miasto                                       260903 4

Klimontów – obszar wiejski                           260903 5”.

 

Tekst aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000629


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego