NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd najważniejszych zmian » Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1964)

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1964)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa ma na celu:

- wsparcie finansowe w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego,

- umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego silniejszego włączenia się w zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców,

- umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego dążenia do maksymalnego wykorzystania ich możliwości inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu ich bezpieczeństwa finansowego.

  • Zmiany w ustawie obejmują:

- modyfikację tworzonej w budżecie państwa rezerwy subwencji ogólnej,

- zmiany w zakresie kryteriów, jakie musi spełniać gmina aby otrzymać premię aktywizującą lub inwestycyjną, jak również zmiany dotyczące zasad podziału tej premii między uprawnione gminy,

- modyfikację zasad zmniejszania części subwencji ogólnej ustalonej na rok budżetowy przez Ministra Finansów,

- wydłużenie do 2025 r. okresu, w którym gminy muszą wydatkować określone środki na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

- określenie zasad zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzedzające rok budżetowy, wynikającego z decyzji administracyjnej, która stała się ostateczna przed dniem 1 stycznia 2022 r. i przed tym dniem nie podlegała wykonaniu w następstwie wstrzymania wykonania decyzji lub uwzględnienia skargi na taką decyzję przez sąd administracyjny,

- stworzenie podstawy prawnej do zasilenia jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2022, dodatkowymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej wysokości 13 673 000 000 zł,

- modyfikację obowiązków jednostek samorządu terytorialnego w sferze poprawy efektywności energetycznej,

- pozbawienie jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 możliwości otrzymania części rozwojowej subwencji ogólnej,

- modyfikację zasad obliczania kwot subwencji ogólnej na rok 2023.

 

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001964

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego