NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2021 poz. 1240)

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2021 poz. 1240)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa ma na celu kompleksowe uregulowanie tworzenia, organizacji, funkcjonowania i rozwiązywania kół gospodyń wiejskich oraz zmiana przepisów określających przekazywanie im pomocy finansowej z budżetu państwa.
  • Ustawa m.in.:

- określa ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej, której źródłem są dotacje celowe udzielane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- doprecyzowuje zasady, jakim podlegają koła gospodyń wiejskich, które uzyskały osobowość prawną przed wpisem do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła gospodyń wiejskich, które już posiada osobowość prawną, nie będzie skutkował uzyskaniem osobowości prawnej,

- wprowadza możliwość składania przez koła gospodyń wiejskich drogą elektroniczną wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz wniosków o przyznanie pomocy finansowej – za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- dookreśla zasady postępowania likwidacyjnego koła gospodyń wiejskich oraz określono, że sądem do rozstrzygania spraw w przedmiocie likwidacji kół gospodyń wiejskich jest sąd właściwy ze względu na siedzibę koła.

 

 

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001240


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego