NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd najważniejszych zmian » Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. 2022 poz. 640)

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. 2022 poz. 640)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa wydłuża do dnia 1 stycznia 2024 r. okres vacatio legis przepisów przewidujących dokonywanie podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z uwzględnieniem pracy eksploatacyjnej na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowanej do wykonywania w planach transportowych poszczególnych województw.
  • Ustawa wydłuża do 31 grudnia 2023 r. okres obowiązywania podwyższonej stawki dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - z kwoty nie wyższej niż 1 zł do kwoty nie wyższej niż 3 zł.
  • Przepisy ustawy umożliwiają również przesunięcie środków Funduszu do tych województw, w których limit środków w danym roku budżetowym okazał się niewystarczający. Pozwoli to objąć dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej możliwie największą liczbę przewozów o charakterze użyteczności publicznej, które będą realizowane na obszarze województwa. Takie rozwiązanie ma zapewnić dostępność komunikacji publicznej dla obywateli.

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000640

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego