NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia on-line

Szkolenia on-line


Bezpłatne szkolenie on-line- pn. "Obsługa wniosków o udostępnienie danych dla wybranych instytucji na potrzeby dodatku osłonowego"- 11 stycznia 2024 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. "Obsługa wniosków o udostępnienie danych dla wybranych instytucji na potrzeby dodatku osłonowego” które odbędzie się 11 stycznia 2024 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Anna Stępień – Brząkała - opiekun płatnika strategicznego w II Oddziale ZUS w Łodzi. Szkolenie jest dedykowane dla pracowników jst z województwa łódzkiego.

Bezpłatne szkolenie on-line -pn. „Dostęp do informacji publicznej" - 10 stycznia 2024 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Dostęp do informacji publicznej", które odbędzie się 10 stycznia 2024 r. w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski.

Bezpłatne szkolenie on-line - pn. „Stosowanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego" - 20 grudnia 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Stosowanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego", które odbędzie się 20 grudnia 2023 r. w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski.

Bezpłatne szkolenie on-line- pn. "Szkolenie z ochrony przed cyberzagrożeniami dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego: Phishing jako zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji"- 18 grudnia 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn. "Szkolenie z ochrony przed cyberzagrożeniami dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego: Phishing jako zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji", które odbędzie się 18 grudnia 2023 r., w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie Mariusz Stasiak vel Stasek.

Bezpłatne szkolenie on-line- pn. "Cyberzagrożenia w administracji publicznej" - 15 grudnia 2023 r.

Zmiana terminu ! Szkolenie zaplanowane na 12 grudnia 2023 r. , odbędzie się 15 grudnia 2023 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn. "Cyberzagrożenia w administracji publicznej", które odbędzie się 15 grudnia 2023 r., w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie Mariusz Stasiak vel Stasek.

Bezpłatne szkolenie on-line- pn. "ABC Dostępności" - 14 grudnia 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „ABC Dostępności”, które odbędzie się 14 grudnia 2023 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Agnieszka Palenik - Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Plany ogólne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 r." - 13 grudnia 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Plany ogólne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 r.", które odbędzie się 13 grudnia 2023 r. w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski.

Bezpłatne szkolenie on-line pn. „Prosty język - trudna sprawa!" -13 grudnia 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Zmiana terminu szkolenia ! Szkolenie planowane na 30.11.2023 odbędzie się 13.12.2023. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Prosty język - trudna sprawa!", które odbędzie się 13 grudnia 2023 r w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Anna Szybalska-Idzik - lider prostego języka w systemie Funduszy Europejskich. Trener wewnętrzny i redaktor biuletynu Funduszy Europejskich „eFEkty”, Naczelnik Wydziału Wydział Wydawnictw i Edukacji Społecznej Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich.

Bezpłatne szkolenie on-line- pn." System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – wymagania i regulacje prawne"- 8 grudnia 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn. "System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – wymagania i regulacje prawne", które odbędzie się 8 grudnia 2023 r., w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie Mariusz Stasiak vel Stasek.

Bezpłatne szkolenie on-line - pn. „Stosowanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego" - 6 grudnia 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Stosowanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego", które odbędzie się 6 grudnia 2023 r. w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski.

Bezpłatne szkolenie on-line- pn. „Udogodnienia dla instytucji w zakresie udostępniania danych ze zbiorów ZUS. Elektroniczny wniosek OK-WUD” 6 grudnia 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. "Udogodnienia dla instytucji w zakresie udostępniania danych ze zbiorów ZUS. Elektroniczny wniosek OK-WUD” które odbędzie się 6 grudnia 2023 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Anna Stępień – Brząkała - opiekun płatnika strategicznego w II Oddziale ZUS w Łodzi. Szkolenie jest dedykowane dla pracowników jst z województwa łódzkiego.

Bezpłatne szkolenie on-line-pn. "Omówienie oferty finansowej WFOŚiGW w Rzeszowie" - 5 grudnia 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pn. "Omówienie oferty finansowej WFOŚiGW w Rzeszowie", które odbędzie się 5 grudnia 2023 r. w godz. 10:00-11:30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Andrzej Indycki - Dyrektor Działu Wniosków i Doradztwa Energetycznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Szkolenie jest dedykowane dla pracowników jst z województwa podkarpackiego. Podczas szkolenia zostanie omówiona pełna oferta finansowa WFOŚiGW w Rzeszowie ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Bezpłatne szkolenie on-line-"Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS. Funkcjonalności dla płatników składek" 1 grudnia 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. "Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS. Funkcjonalności dla płatników składek", które odbędzie się 1 grudnia 2023 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Zbigniew Andrzejewski - kierownik inspektoratu ZUS w Jarocinie.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Plany ogólne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 r." - 29 listopada 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Plany ogólne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 r.", które odbędzie się 29 listopada 2023 r. w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski.

Bezpłatne szkolenie on-line-„E-doręczenie w praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego” - 28 listopada 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „E-doręczenie w praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego”, które odbędzie się 28 listopada 2023 r. w godz. 13.00 - 14.00 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Agata Jarnutowska-Wrzodak oraz Sylwia Bacławska- specjalistki z Zespołu Wsparcia Wdrożeń z Centralnego Ośrodka Informatyki. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Bezpłatne szkolenie on-line pn. "Prawo opcji w zamówieniach publicznych" - 28 listopada 2023 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Prawo opcji w zamówieniach publicznych", które odbędzie się 28 listopada 2023 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Bezpłatne szkolenie on-line-"Pracownik samorządowy - najsłabsze ogniwo czy ostatni bastion systemu bezpieczeństwa informacji?" 23 listopada 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Zmiana terminu szkolenia !!!! Nowy termin 23.11.2023r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn. "Pracownik samorządowy - najsłabsze ogniwo czy ostatni bastion systemu bezpieczeństwa informacji?", które odbędzie się 23 listopada 2023 r., w godz. 12.00-13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie Mariusz Stasiak vel Stasek.

Bezpłatne szkolenie on-line-"Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS. Funkcjonalności dla płatników składek oraz omówienie wniosku OK-WUD" 22 listopada 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. "Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS. Funkcjonalności dla płatników składek oraz omówienie wniosku OK-WUD", które odbędzie się 22 listopada 2023 r. w godz. 10.00 - 12.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Agnieszka Grzemska oraz Irena Szuksztul - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Olsztynie. Szkolenie jest dedykowane dla pracowników jst z województwa warmińsko-mazurskiego.

Bezpłatne szkolenie on-line- pt. "Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne"- 21 listopada 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne", które odbędzie się 21 listopada 2023 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Bezpłatne szkolenie on-line- pn. "Cyberzagrożenia w administracji publicznej" - 20 listopada 2023 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza na bezpłatne szkolenie online pn. "Cyberzagrożenia w administracji publicznej" , które odbędzie się 20 listopada 2023 r., w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie Mariusz Stasiak vel Stasek.

1-20   21-40   41-60   61-80   ...   661-669  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego