NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » „Buliding Stronger Ecosystems for Social Enterprises in Europe” – 3-4 kwietnia 2023 r., Ateny

„Buliding Stronger Ecosystems for Social Enterprises in Europe” – 3-4 kwietnia 2023 r., Ateny

A+ A-

W dniach 3-4 kwietnia 2023 r. w Atenach odbyła się konferencja zatytułowana „Buliding Stronger Ecosystems for Social Enterprises in Europe”. Podczas otwarcia wydarzenia głos zabrali Agnese Papadia, Anna Stratinaki, Haralambos Alexandrotes, Antonis Papaderakis, Katerina Gagaki.

Poszczególne sesje uwzględniały problematykę silniejszych ekosystemów dla przedsiębiorstw społecznych w Europie oraz omówienie projektu SEHUBS mającego na celu opracowanie innowacyjnego modelu Centrum Współtworzenia Przedsiębiorczości Społecznej organizacji społecznych.

W pierwszym dniu konferencji przedstawiono dobre praktyki w zakresie rozwoju i pilotażu przedsiębiorstw społecznych z Bułgarii, Grecji, Włoch i Polski.

W wydarzeniu wzięła udział Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego – Pani dr Iwona Wieczorek, która wygłosiła wykład nt. „Człowiek największą inwestycją w przedsiębiorstwie społecznym – atuty i ograniczenia”.

W ramach wystąpienia omówiono cechy przedsiębiorstw społecznych. Wyjaśniono, ze celem ich działania jest ponowne zintegrowanie osób wykluczonych społecznie (osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i najczęściej są mocno oddalone od rynku pracy) ze społeczeństwem zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i społecznej. To, kogo zatrudnia przedsiębiorstwo społeczne (PS) wynika z charakteru prowadzonej działalności i misji. Z jednej strony, jest to dla przedsiębiorstwa społecznego wyzwaniem, z drugiej jednak zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym można liczyć na różnego rodzaju wsparcie – od finansowego poprzez szkoleniowe aż do doradczego.

Przedsiębiorstwa społeczne, które mogą mieć następujące formy prawne: fundacje, stowarzyszenia, spółki z o.o., non profit i spółdzielnie socjalne,  zatrudniają osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, prowadząc wobec zatrudnionych uzgodniony z nimi i określony w czasie proces reintegracyjny, bowiem wspierają one swoich pracowników (osoby doświadczające trudności na rynku pracy).

W ramach wykładu poruszono tematykę reintegracji pracowników przedsiębiorstw społecznych, realizujących programy reintegracji społecznej rozumianej jako działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i odgrywania ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz reintegracji zawodowej mającej na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Wskazano ponadto najważniejsze atuty zatrudnienia osób wykluczonych społecznie oraz ograniczenia zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym.

Podkreślono, że przedsiębiorstwa społeczne wzmacniają swoją pozycję pracodawcy we wspólnotach samorządowych, wspierając rozwój usług użyteczności publicznej oraz wzmacniają lokalną aktywizację zawodową, tworząc stabilne miejsca pracy.

Na konferencji Polskę reprezentowali między innymi dr Monika Fabińska, prof. AGH, dr hab. Joanna Duda, dr Rafał Kusa, dr Hanna Kadziąłka-Sabanty, prof. UŁ dr hab. Izabela Warwas., prof. UŁ dr hab. Renata Lisowska, dr Michał Sobczak, prof. UŁ dr hab. Justyna Wiktorowicz, prof. UŁ dr. hab. Piotr Szukalski., dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ dr hab. Jarosław Ropęga.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego