TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia naukowe » Dodatkowe 1,5 miliarda złotych wsparcia dla gmin z nowego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

Dodatkowe 1,5 miliarda złotych wsparcia dla gmin z nowego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

A+ A-
 

Ile środków gmina będzie mogła otrzymać?

  • 3 mln zł na objęcie przez gminę udziałów w nowym SIM (wsparcie jednorazowe),
  • 10% wartości inwestycji mieszkaniowej w przypadku objęcia nowych udziałów w istniejącym TBS/SIM (wsparcie można uzyskać na każdą nową inwestycję TBS/SIM).

Zakres wniosku

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  1. wysokość planowanego wkładu pieniężnego gminy związanego z objęciem udziałów w TBS/SIM (tj. realizacja działania, którego dotyczy wsparcie);

  2. wysokość wnioskowanego wsparcia;

  3. informację o planowanym terminie objęcia udziałów w TBS/SIM;

  4. numer rachunku, na który wypłacone mają być środki pieniężne.

Przed złożeniem wniosku do KZN powinien on zostać zatwierdzony przez radę gminy.

Ocena wniosku polegać będzie na weryfikacji spełnienia wymagań formalnych i merytorycznych zawartych w art. 33l-33n ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Wypłatę środków będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie dyspozycji KZN po pozytywnej weryfikacji przez KZN spełnienia wymagań formalnych i merytorycznych. Gmina nie będzie musiała zawierać umowy z BGK ani z KZN. KZN poinformuje gminę o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, uprawniającym zakwalifikowanie kwoty wnioskowanego wsparcia do wypłaty.

Budżet funduszu

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa dysponować będzie środkami w wysokości 1,5 mld zł. Funkcjonowanie funduszu zaplanowano do momentu wyczerpania wszystkich środków.

 

Wnioski należy adresować do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii i składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości:

  • w formie elektronicznej, najlepiej za pośrednictwem ePUAP – adres skrytki ePUAP: /KZN/SkrytkaESP;
  • papierowej na adres siedziby KZN – ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa.

Przyjmowanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym (brak terminów naboru wniosków) – do wyczerpania środków Funduszu.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/dodatkowe-15-miliarda-zlotych-wsparcia-dla-gmin-z-nowego-rzadowego-funduszu-rozwoju-mieszkalnictwa

 

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego