NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - weź udział w wysłuchaniu 17 czerwca 2021 r.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - weź udział w wysłuchaniu 17 czerwca 2021 r.

A+ A-

Fundusze na rozwój społeczny

Pieniądze z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego będziemy inwestować  między innymi w poprawę sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, edukację i  zdrowie.

Celem FERS będzie poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie z FERS trafi także na zwiększenie dostępności opieki żłobkowej. FERS będzie koncentrował się także na jakości edukacji, w tym kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego. W obszarze zdrowia, podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej, priorytetem będzie przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej. Fundusze unijne w ramach FERS wesprą także osoby starsze potrzebujące opieki oraz dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi.

Czym są wysłuchania?

Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, który funkcjonuje w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcie organizuje Fundacja Stocznia i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Harmonogram wysłuchań i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wysluchania-nowaperspektywa.pl.

 

Więcej informacji na stronie

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego--wez-udzial-w-wysluchaniu

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego