NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » III Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze - Tomaszów Lubelski, 6-7 października 2017 r.

III Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze - Tomaszów Lubelski, 6-7 października 2017 r.

A+ A-

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Miasto Tomaszów Lubelski we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego zorganizowali w dniach 6-7 października br. III Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze pt. „Narzędzia współpracy transgranicznej i rozwoju gospodarczego Polski i Ukrainy”. Współorganizatorami konferencji byli: Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów, Ministerstwo Rozwoju oraz Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno-Kongresowego w Tomaszowie Lubelskim. Ponadto partnerami forum byli: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie oraz Roztoczański Park Narodowy.

 

Konferencję otworzył Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konferencji, zaznaczając, że jej zadaniem jest integracja środowisk samorządowych i gospodarczych z Polski i Ukrainy w celu usprawnienia wzajemnych relacji. Następnie wystąpił Pan Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, który przedstawił priorytety i rolę Ministerstwa Rozwoju w rozwijaniu współpracy transgranicznej, a w szczególności w nadzorowaniu realizacji Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Z kolei burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Pan Wojciech Żukowski wyraził zadowolenie, że to właśnie Tomaszów Lubelski jest miejscem, w którym idea Forum powstała i jest kontynuowana.

 

Po oficjalnym otwarciu i powitalnych wystąpieniach rozpoczęła się I sesja plenarna pt. „Wsparcie współpracy terytorialnej – prezentacja programu Polska-Białoruś-Ukraina jako szansy rozwoju współpracy transgranicznej”. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju zaprezentował proces wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina wraz z przedstawieniem terminów trwającego naboru oraz harmonogramu przyszłych naborów. Przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST) – Dyrektor NIST dr Iwona Wieczorek, dr Artur Gajdos oraz dr hab. Marcin Szewczak zaprezentowali wyniki badań z obszaru doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego w realizacji projektów w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Dr Iwona Wieczorek  zapewniła o gotowości NIST do wspierania samorządów w rozwijaniu współpracy transgranicznej. Pani Dyrektor podkreśliła również, że od przedstawicieli samorządów terytorialnych zależy kształt i forma realizowanej współpracy transgranicznej. Jednocześnie Pani Dyrektor zaprezentowała Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jako instytucję wspierającą jednostki samorządu terytorialnego i zachęciła do współpracy.

 

Druga sesja plenarna poświęcona była zagadnieniom internacjonalizacji przedsiębiorstw jako impulsu do rozwoju gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw Polski Wschodniej. W panelu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce.

 

Problemy współpracy transgranicznej – co nas łączy, co nas dzieli?” to temat trzeciego panelu Forum. Udział w nim wzięli przedstawiciele Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego, Konsulatu Generalnego w Lublinie, Straży Granicznej oraz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

 

Podczas ostatniej sesji, Pan Tadeusz Grabowski - z-ca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Pan Wojciech Żukowski przedstawili ideę wykorzystania transgranicznego rezerwatu biosfery „Roztocze” w rozwoju turystyki przygranicznej.

 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, a także przedsiębiorcy, działacze społeczni i lokalni. Warto podkreślić  udział grupy samorządowców z Ukrainy. Podczas zaprezentowanych powyżej sesji panelowych, uczestnicy forum mieli możliwość zadawania pytań i udziału w dyskusji dotyczących każdego z prezentowanych tematów. Tematyka III Wschodniego Forum Samorządowo-Gospodarczego dostarczyła wszystkim uczestnikom wiedzy umożliwiającej dalszy rozwój współpracy transgranicznej oraz stanowiła płaszczyznę wymiany doświadczeń między przedstawicielami samorządów, nauki oraz biznesu.

 

Fotorelacja z III Wschodniego Forum Samorządowo-Gospodarczego dostępna tutaj: http://www.tomaszow-lubelski.pl/index.php?id=103&c=273

 

http://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/4785,forum-samorzadowo-gospodarcze-w-tomaszowie-lubelsk

https://lublin.tvp.pl/34292521/wschodnie-forum-samorzadowogospodarcze


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego