NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » Inauguracyjne posiedzenie Rady Menedżerów Publicznych kadencji 2016-2020 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Menedżerów Publicznych kadencji 2016-2020 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

A+ A-

W dniu 26 października 2016r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Menedżerów Publicznych kadencji 2016-2020, którego celem było nakreślenie obszarów współpracy administracji samorządowej oraz organizacji sektora użyteczności publicznej ze wspomnianym wcześniej wydziałem.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych regionu łódzkiego oraz organizacji użyteczności publicznej.

Prowadzący spotkanie prof. dr hab. Tadeusz Markowski, kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem wygłosił prelekcję nt. „Poprawa jakości zarządzania w organizacjach publicznych a konkurencyjność regionu”.

Następnie podjęto dyskusję plenarną dotyczącą kwestii sprawności zarządzania w organizacjach publicznych. W trakcie dyskusji wskazano również potrzebę dostosowania oferty dydaktycznej do współczesnych potrzeb sektora publicznego, podniesienia jakości w zarządzaniu publicznym oraz współdziałania międzyorganizacyjnego i międzysektorowego poprzez wymianę dobrych praktyk.

Podczas posiedzenia wręczone zostały akty nominacji do Rady Menedżerów Publicznych Wydziału Zarządzania UŁ kadencji 2016-2020 oraz powołano prezydium rady, w skład którego weszła między innymi Pani Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, dr Iwona Wieczorek.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego