NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » Informacja z XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP

Informacja z XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP

A+ A-

W dniach 18-19 kwietnia 2016 roku w Warszawie na XXX Zgromadzeniu ogólnym ZGW RP ponad 350 samorządowców obradowało nad sprawami organizacyjnymi Związku i najpilniejszymi zadaniami dla gmin wiejskich.

Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi pozytywnie oceniając jego pracę w 2015 roku.

Przyjęli budżet na 2016 rok oraz uchwalili zmiany w statucie.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło następujące stanowiska:

- w sprawie oświaty;

- w sprawie określenia roli gmin wiejskich w rozwoju kraju oraz „Pakt dla obszarów wiejskich”;

- W sprawie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie tzw. Zamówień in-house;

- w sprawie ustanowienia systemowych mechanizmów rekompensujących ubytki w dochodach JST w wyniku ustawowych ulg i zwolnień w podatkach od dochodów osobistych – PIT;

- stanowisko w sprawie ograniczenia ilości kadencji organów wykonawczych w samorządzie terytorialnym

 

W obradach z ramienia NIST uczestniczyli: Pan Tomasz Bystroński oraz Pan Michał Trzoska.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego