Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Konferencja - „IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy”, 18 - 19 października 2018 r., Siedlce

Konferencja - „IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy”, 18 - 19 października 2018 r., Siedlce

A+ A-
 

W dniach 18 – 19 października 2018 r. przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego  uczestniczył w IV Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym w Siedlcach organizowanym przez Europejskie Centrum Biznesu oraz Miasto Siedlce. Tematem przewodnim wydarzenia było: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Szczyt oficjalnie zainaugurował Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Prezydenta Miasta Siedlce Wojciech Kudelski,  którzy  w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na aktualne problemy i wyznania zawiązane z polityką energetyczną. Po oficjalnym otwarciu odbyła się pierwsza dyskusja, w której wzięło udział 12 uczestników, w tym przedstawiciele ministerstw z ministrem K. Tchórzewskim na czele, Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dwa dni Szczytu zostały podzielone na cztery części: Sesję Plenarną, otwierającą obrady, zatytułowaną „Filary polskiej gospodarki przyszłości – Państwo – Gospodarka – Samorząd”, Sesję I pt. Energetyka, Sesję II pt. Gospodarka, Sesję III pt. Bezpieczeństwo. W drugim dniu odbyła się Sesja IV organizowana przez Ministerstwo Energii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została zatytułowana Gospodarka niskoemisyjna w działaniach na rzecz czystego powietrza. Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się wieczorna gala wręczenia statuetek Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018”, które przyznawane są osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. 

W drugim dniu wydarzenia miał miejsce panel samorządowy, który podzielony został na trzy główne nurty tematyczne. Pierwszy, inwestycyjny, w ramach którego odniesiono się do realizowanych i planowanych inwestycji samorządowych w kontekście nowej perspektywy finansowej UE. W ramach drugiego (finansowego) zastanawiano się jak utrzymać tempo inwestycji w kolejnych latach w kontekście mniejszych środków pochodzących z funduszy europejskich i gdzie szukać alternatyw. Trzeci nurt, odnosił się do problematyki smogu jako problemu w okresie jesienno-zimowym, który dotyczy większości gmin i miast w Polsce (rozwiązania proponowane i wdrażane na szczeblu centralnym oraz na poziomie samorządów).

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego