Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Konferencja - „Procesowe aspekty dochodzenia przez jst powództw o zapłatę dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz realizacja przepisów dotyczących zakazu propagowania komunizmu”, 19-20 listopada 2018 r., Uniejów

Konferencja - „Procesowe aspekty dochodzenia przez jst powództw o zapłatę dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz realizacja przepisów dotyczących zakazu propagowania komunizmu”, 19-20 listopada 2018 r., Uniejów

A+ A-
 

W dniach 19-20 listopada 2018 r. odbyła się konferencja pn. „Procesowe aspekty dochodzenia przez jst powództw o zapłatę dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz realizacja przepisów dotyczących zakazu propagowania komunizmu”. Organizatorami wydarzenie byli: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas pierwszego dnia przedstawiciele departamentów prawnych urzędów wojewódzkich dyskutowali na temat m.in. postępowania dowodowego w sprawach dotacyjnych, cywilnoprawnych elementów stosunku prawnego i ich wpływu na roszczenie oraz elementów publicznoprawnego stosunku prawnego. Drugi dzień konferencji poświęcony został realizacji przez wojewodów obowiązków wynikających z  przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu oraz dyskusji na temat bieżących problemów w zakresie nadzoru prawnego nad samorządem terytorialnym.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego