Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Konferencja „Współpraca Rządu i Samorządu Terytorialnego na Rzecz Promocji Polski za granicą - perspektywy i wyzwania” - 24 października 2017 r.- Warszawa

Konferencja „Współpraca Rządu i Samorządu Terytorialnego na Rzecz Promocji Polski za granicą - perspektywy i wyzwania” - 24 października 2017 r.- Warszawa

A+ A-
 

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16660,Promocja-Polski-za-granica.html

24 października 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja pt. „Współpraca Rządu i Samorządu Terytorialnego na rzecz promocji Polski za granicą – perspektywy i wyzwania” zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z  Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otwarcia spotkania oraz powitania uczestników dokonali: Sekretarz Stanu w MSWiA Sebastian Chwałek oraz Sekretarz Stanu w MSZ Jan Dziedziczak.

Tematyka konferencji obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące dyplomacji ekonomicznej, promocji gospodarczej Polski i roli samorządów w tym obszarze. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń na temat współpracy administracji publicznej na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Podczas wydarzenia przedstawiono założenia projektów dwóch kluczowych dokumentów dotyczących promocji Polski za granicą: „Kierunki promocji Polski na lata 2017-2027” oraz  „Marka Polska”. W trakcie spotkania o działaniach Polski w zakresie promocji mówili również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, administracji samorządowej, korporacji samorządowych oraz euroregionów. Przedstawione w czasie konferencji przez urzędy marszałkowskie przykłady dobrych praktyk pokazały  wyzwania stojące obecnie przed jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową. Podczas konferencji  Pan Jan Dziedziczak Sekretarz Stanu w MSZ zachęcał do korzystania z instrumentów wsparcia działań samorządu mających na celu zapewnienie spójności w realizacji priorytetów polskiej polityki zagranicznej na wszystkich szczeblach – rządowym, samorządowym i obywatelskim.

 

Pani Iwona Woicka-Żuławska, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przedstawiła zagadnienia związane z dyplomacją ekonomiczną i samorządową, które stanowią ważne narzędzie realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Kolejnym prelegentem była Pani Profesor Zofia Wysokińska z Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, która zaprezentowała działania w zakresie promocji gospodarczej Polski za granicą, w tym harmonogram imprez branżowych oraz konferencji, w których biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju wraz z przedsiębiorcami.

Pan Tomasz Pisula Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu przedstawił działania PAiH w zakresie promocji Polski oraz zwrócił uwagę na instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w tym Fundusz Rozwoju, Rządowy Program finansowego wspierania eksportu, które w dużej mierze wpływają na rozwój polskiej gospodarki a także zwiększenie eksportu polskich firm.

W kolejnej części Pan Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Pani Katarzyna Furmanik Kierownik Zespołu Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zaprezentowali wykorzystanie potencjału regionów w realizowaniu priorytetów polityki zagranicznej w zakresie dyplomacji ekonomicznej. Dobre praktyki w głównej mierze dotyczyły współpracy gospodarczej oraz możliwości inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w poszczególnych regionach.

 

Kończąc pierwszą sesję Pan Marek Wróbel, Prezes Fundacji Republikańskiej zaprezentował dokument ,,Kierunki promocji Polskiej na lata 2017-2027”, w którym wskazano narzędzia, kraje i gospodarki, priorytetowe dla Polski w perspektywie najbliższych lat.

Dokument ,,Marka Polska” przedstawił Pan Zbigniew Lazar, Prezes ModernCorp, który poruszył problemy najczęściej popełnianych błędów wizerunkowych, przy organizacji wydarzeń promocyjnych, przygotowywaniu publikacji lub broszur.

Pan Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich oraz Sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawił budżet partycypacyjny, jako wartościowy element zaangażowania społeczeństwa w redystrybucję samorządowych środków finansowych. Zwrócił także uwagę na niewielki udział budżetu partycypacyjnego w ogólnym budżecie jst, co świadczy o mniejszej odpowiedzialności oraz decyzyjności mieszkańców poszczególnych gmin.

Ostatnim prelegentem był Pan Grzegorz Ziomek, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w MSWiA, który zaprezentował regulacje dotyczące funduszu sołeckiego i wynikających z niego możliwości. W imieniu gospodarza Pan Dyrektor Grzegorz Ziomek zakończył konferencję, dziękując wszystkim za przybycie oraz wymianę cennych spostrzeżeń. 

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego