NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » Konferencja - „70-LECIA WPROWADZENIA JEDNOLITEJ REJESTRACJI STANU CYWILNEGO W POLSCE” - 7 października 2016 r.

Konferencja - „70-LECIA WPROWADZENIA JEDNOLITEJ REJESTRACJI STANU CYWILNEGO W POLSCE” - 7 października 2016 r.

A+ A-

W dniu 7 października 2016 r. w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie odbyła się konferencja pt. „70-LECIA WPROWADZENIA JEDNOLITEJ REJESTRACJI STANU CYWILNEGO W POLSCE”.

Organizatorami konferencji, która zgromadziła ok. 160 uczestników, było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ora Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego był Partnerem konferencji. Pozostałymi Partnerami wydarzenia byli: -Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego oraz Fundacja Instytut Naukowy im. prof. Józefa Litwina.

Otwarcia konferencji dokonał ks. prof dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następnie głos zabrał Pan Tomasz Zdzikot, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmittuczuk.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Pan Piotr Woźny, zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Jan Bołonkowski oraz Przewodnicząca Rządowej Rady Ludności Pani prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz.

Konferencja zorganizowana została w 70. rocznicę wprowadzenia w Polsce jednolitej rejestracji stanu cywilnego. Z tej okazji Minister Tomasz Zdzikot, wręczył kierownikom i pracownikom urzędów stanu cywilnego Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Wiceszef MSWiA podczas konferencji mówił o kierunkach rozwoju systemu rejestracji stanu cywilnego (…) Dokonaliśmy istotnych zmian w przepisach prawa, w tym przede wszystkim dających podstawę do prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w nowej, zinformatyzowanej postaci, połączonej z całym systemem rejestrów państwowych(…) – powiedział Pan Tomasz Zdzikot. Podziękował także pracownikom i dyrektorom urzędów stanu cywilnego za codzienną realizację obowiązków związanych z rejestracją stanu cywilnego. - To trudna i odpowiedzialna praca – zaznaczył minister.

Konferencja była także okazją do uhonorowania zasłużonych pracowników urzędów stanu cywilnego. Minister Tomasz Zdzikot wręczył 34 pracownikom Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Odznaki są wyróżnieniami nadawanymi m.in. za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego, czy też za pracę naukową, badawczą i dydaktyczną dotyczącą samorządu.

Podczas wystąpień partnerów konferencji Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego reprezentowany był przez Joannę Pieńkowską – radcę prawnego NIST.

Uczestnicy konferencji wysłuchali także następujących wykładów.

  • ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz – Etyczne aspekty pracy urzędnika stanu cywilnego
  • dr hab. Hanna Witczak – Prawo o aktach stanu cywilnego a Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • SSN Bronisław Czech – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rejestracji stanu cywilnego
  • dr hab. Michał Wojewoda – Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego – ewolucja konstrukcji w polskim prawie
  • dr Piotr Kasprzak – Pozycja prawna kierownika urzędu stanu cywilnego

PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego