Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Konferencja pn. „NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY DANYCH. Wpływ RODO na przetwarzanie danych przez instytucje publiczne” - 5 kwietnia 2018 r.

Konferencja pn. „NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY DANYCH. Wpływ RODO na przetwarzanie danych przez instytucje publiczne” - 5 kwietnia 2018 r.

A+ A-
 

W dniu 5 kwietnia 2018 r.  w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja pn. „NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY DANYCH. Wpływ RODO na przetwarzanie danych przez instytucje publiczne”.

Otwarcia konferencji dokonał Pan dr Wojciech Federczyk – Dyrektor KSAP wraz z Panią dr Edytą Bielak-Jomaa - Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Wydarzenie odbyło się w ramach Forum Zarządzania Publicznego będącego wspólnym projekt KSAP, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podczas konferencji przedstawiciele Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych omówili nowe podejście do ochrony danych i jego konsekwencje dla administracji. Odnieśli się także do obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych i jego roli w jednostkach administracji publicznej.

Temat panelu dyskusyjnego, w którym wziął udział pracownik NIST dr Marcin Adamczyk poświęcony został zagadnieniu: Jak zarządzać danymi osobowymi w instytucjach publicznych? W czasie dyskusji uczestnicy panelu, który reprezentowali zarówno środowisko naukowe jak i   praktyków, podzielili się doświadczeniami z  pełnienia funkcji ABI w sektorze publicznym i prywatnym.

W drugiej części wydarzenia, która miała warsztatowy charakter, uczestnicy mieli okazję zapoznania się z następującymi tematami: Zadania inspektora ochrony danych, Sprawdzian gotowości do RODO oraz Zasada przejrzystości – realizacja obowiązku informacyjnego.

Spotkanie zgromadziło ok. 240 przedstawicieli administracji publicznej.


  
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego