TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia naukowe » Konferencja - „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, 26 stycznia 2021 r.

Konferencja - „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, 26 stycznia 2021 r.

A+ A-
 

  1. Konferencja rozpoczęła się od prezentacji dr Agnieszki Tomczak pt. „Gospodarka senioralna jako element zrównoważonego rozwoju”, poświęconej sytuacji demograficznej w Polsce w aspekcie polityki senioralnej samorządów. Dr Tomczak wskazywała, że Polska w najbliższych dziesięcioleciach doświadczy spadku liczby ludności i zwiększenia udziału obywateli z grupy „najstarszych starych”. Gospodarka senioralna daje możliwość innowacyjnego rozwoju, ale na razie nie jest to przedmiotem intensywnych działań w instytucjach.
  2. Eugeniusz Sobczak przedstawił prezentację „System wczesnego ostrzegania przed spowolnieniem realizacji celów długoterminowych na przykładzie miast w Polsce”. Wskazywał na miasta jako miejsca mające największy potencjał rozwojowy, ze względu na poziom wykształcenia mieszkańców, który będzie decydować w przyszłości o potencjale rozwojowym. Jednostki samorządu terytorialnego w szczególności miasta konkurują ze sobą, wobec tego muszą dbać o wartość swojego rynku. Realizacja celów długoterminowych miast zależy od wydatków inwestycyjnych, wskaźników samodzielności finansowej, przedsiębiorczości i wskaźnika zatrudnienia.
  3. Dr Waldemar Kunz omówił wpływ programu "Rodzina 500 plus" na lokalny rynek pracy w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet w tym główne wnioski z badań dotyczących programu „Rodzina 500 Plus”. Wynika z nich m.in. to, że największy procentowy udział wydatków z tego programu, rodzice przeznaczają na rozwój i edukację swoich dzieci czyli inwestowanie w kapitał intelektualny. Z badań przedstawionych przez dr Kunza wynika, że uzyskanie prawa do świadczenia nie wpłynęło znacząco na spadek zatrudnienia na rynku pracy, 90% respondentów udzieliło odpowiedzi, że wprowadzenie programu „Rodzina 500 Plus” nie wpłynęło na żadne ich decyzje zawodowe. 78% kobiet biernych zawodowo zadeklarowało, iż rozważają podjęcie pracy w najbliższym czasie, co wskazuje na to, że liczba pracujących kobiet mających prawo do świadczenia wychowawczego w najbliższym czasie prawdopodobnie wzrośnie.
  4. Dr hab. Marek Jakubiak wygłosił prezentację pt. „Zrównoważony Rozwój miastai gminy w III RP- studium przypadku. Podczas prezentacji prof. Jakubiak przedstawił genezę pojęcia zrównoważonego rozwoju, charakterystykę gminy Sierpc oraz jej inicjatyw w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.
  5. Podczas drugiej sesji konferencji dr Waldemar Kunz zaprezentował niefinansowe formy motywacji pracowników w administracji publicznej, wskazał m.in. najbardziej efektywne metody w tym obszarze oraz czynniki najbardziej demotywujące do pracy. Podsumowując przeprowadzone badania, dr Kunz stwierdził, że system motywacyjny stosowany w urzędach nie jest wystarczająco skuteczny oraz satysfakcjonujący pracowników, niezależnie od płci, wieku, wykształcenia i zajmowanego stanowiska.
  6. Dr Elżbieta Kotowska przedstawiła prezentację na temat „System kontroli finansowej w sektorze publicznym na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego”. W swojej prezentacji dr Kotowska wyjaśniła m.in. pojęcia kontrola zarządcza, podała kryteria oceny stanu faktycznego, rodzaje i zakres kontroli. Zaprezentowała ewolucje systemu kontroli w jst wraz z etapami wprowadzania w poszczególnych latach. Tematem wystąpienia były również obszary i poziomy kontroli zarządczej w jst. Podsumowując dr Kotowska stwierdziła, że zarządzanie środkami publicznymi nie może być skuteczne bez istnienia systemu kontroli wewnętrznej.
  7. Autorem ostatniej prezentacji przedstawił mgr Michał Staniszewski z Politechniki Warszawskiej i dotyczyła ona analizy porównawczej realizacji celów długoterminowych w gminach pierwszej dziesiątki w rankingu 2019 roku. Prelegent wskazywał, iż rozwój gmin uzależniony jest od kilku czynników. Są to m.in. decyzje inwestycyjne gminy, poziom dochodów własnych gminy, liczby podmiotów gospodarczych, liczby osób pracujących oraz salda migracji. Przedstawił również dane dotyczące rankingu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i powiatów grodzkich.

Podsumowanie konferencji stanowiła krótka dyskusja.

 

 

 

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego