NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

A+ A-

10 lutego 2017 r. rozpoczęto nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda, w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów.

 

Przedmiotem Konkursu w dziedzinie architektury i budownictwa są:

1.projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;

2.projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;

3.projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.

 

Przedmiotem Konkursu w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego są:

1.uchwalone studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2.uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

3.uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego województw.

 

Przedmiotem Konkursu mogą być tylko te prace, które zostały już wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od:

  • rozpoczęcia użytkowania - w przypadkach, o których mowa w pkt. II,
  • uchwalenia - w przypadkach, o których mowa w pkt. III.

 

W Konkursie mogą uczestniczyć:

1.w dziedzinie architektury i budownictwa - osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace o których mowa w pkt II;

2.w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego - gminy i województwa.

 

Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać:

1.w Konkursie w dziedzinie architektury i budownictwa – twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonej pracy twórczej;

2.w Konkursie w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, radni gmin, marszałkowie województw i inni członkowie zarządu województw, radni sejmików województw, w zakresie projektów dotyczących reprezentowanych przez nich odpowiednio gmin lub województw.

 

Szczegóły konkursu na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797571-p_1.htm


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego