Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Międzynarodowa konferencja "PERSPECTIVES OF LOCAL GOVERNMENTS in Central - Eastern Europe Common Learning and Innovations", 15-16 listopada 2018 r., Budapeszt

Międzynarodowa konferencja "PERSPECTIVES OF LOCAL GOVERNMENTS in Central - Eastern Europe Common Learning and Innovations", 15-16 listopada 2018 r., Budapeszt

A+ A-
 

W dniach 15-16 listopada 2018 r. w Budapeszcie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „PERSPECTIVES OF LOCAL GOVERNMENTS in Central - Eastern Europe. Common Learning and Innovations” („Perspektywy Samorządów Lokalnych w Środkowo – Wschodniej Europie”), w której uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Celem konferencji, którą zorganizowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgier, było zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz podzielenie się międzynarodowymi doświadczeniami na temat wprowadzania innowacji w jst w Europie Środkowo – Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Wyszehradzkiej. Podczas wydarzenia omówione zostały przykładowe aspekty efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych w Europie. W pierwszym dniu konferencji mowę powitalną wygłosił Pan Tibor Pogácsás, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Węgier. W sesji plenarnej z odczytami wystąpiło czworo prelegentów. Jako pierwszy wystąpił prof. Stanisław Mazur z wykładem pt. Innovation as a driving force of change. The case of local government. (Innowacja jako siła napędowa zmian. Przypadek samorządu terytorialnego). Omówiono także funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Czechach oraz doświadczenia słowackie w tym zakresie. Część plenarną konferencji zakończył wykład przedstawiający sytuację oraz perspektywy zarządzania terytorialnego na Węgrzech.

Dalszą część konferencji podzielono na cztery bloki tematyczne. Pierwszy blok pt. Innovation in public administration and organizational learning in local governance, dotyczył innowacji w administracji publicznej. Tematyką drugiego było zarządzanie informacją w samorządach terytorialnych oraz adaptacja do warunków i wymogów XXI wieku. Pozostałe części dotyczyły zarządzania lokalnego oraz zrównoważonego rozwoju samorządu terytorialnego. Każdy z bloków zakończony został dyskusją.

Drugi dzień konferencji w Budapeszcie poświęcony został omówieniu wykładów oraz podsumowaniu sekcji tematycznych prezentowanych podczas pierwszego dnia.


  
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego