NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Nabór na projekty własne wojewodów w ramach Programu „Niepodległa”

Nabór na projekty własne wojewodów w ramach Programu „Niepodległa”

A+ A-

Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:

  • budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce zajmują doświadczenia regionalne i lokalne;
  • upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania niepodległości i budową niepodległego państwa polskiego;
  • budowy szerokich koalicji regionalnych z udziałem instytucji kultury (prowadzonych bądź współprowadzonych przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu) w celu realizacji wspólnych projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym. Wykaz instytucji kultury nadzorowanych przez Ministra stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru:

  • Wnioski można składać maksymalnie do środy, 5 majaZa datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się dostarczenie do MKDNiS jego wersji elektronicznej (podpisanej przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub w postaci skanu podpisanego formularza) za pośrednictwem platformy ePUAP.
  • W przypadku podjęcia współpracy z instytucją kultury podległą lub współprowadzoną przez Ministra, do wniosku należy również dołączyć podpisane przez Dyrektora danej instytucji kultury „Oświadczenie o woli współpracy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
  • Wypełniony formularz wniosku należy przesłać także w wersji otwartej (dokument word) na adres: niepodlegla@kultura isport.gov.pl

Kryteria naboru dla wnioskodawców:

  • Jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 1 wniosek w konkursie;
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 80 000 zł;
  • Realizacja projektu obejmuje wyłącznie rok 2021 (wszystkie środki muszą być wydatkowane do 31.12.2021 r.);
  • Nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy. Dofinasowanie w ramach Programu może pokryć 100% kosztów projektu.

UWAGA! W projektach zgłaszanych w naborze należy wziąć pod uwagę wszelkie obowiązujące aktualnie ograniczenia związane ze stanem epidemii (np. dotyczące zakazu organizacji imprez, zamknięcia instytucji kultury dla publiczności) oraz przewidzieć możliwość zmiany charakteru działań w razie zaostrzenia lub złagodzenia obowiązujących przepisów. Zalecane są przede wszystkim działania w sferze wirtualnej oraz wszelkie inicjatywy wykluczające możliwość zgromadzeń i bezpośrednich kontaktów społecznych.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/nabor-na-projekty-wlasne-wojewodow-w-ramach-programu-niepodlegla


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego