NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Nabór projektów do Sieci Transferu Innowacji. URBACT IV – edycja 2024

Nabór projektów do Sieci Transferu Innowacji. URBACT IV – edycja 2024

A+ A-

Obecny nabór skupia się na transferze zrealizowanych w ramach programu Urban Innovative Actions projektów w latach 2016-2023 (patrz strona programu UIA). Miasta, które wdrożyły projekt UIA, będą domyślnie działać jako partnerzy wiodący.
Do udziału w obecnym naborze zaproszone są miasta z Polski oraz 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, państw partnerskich (Norwegia, Szwajcaria), a także miasta z krajów korzystających z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna i Serbia).

Stając się częścią składającej się z 5 do 7 partnerów Sieci Transferu Innowacji, miasta zyskują możliwość zrozumienia rozwiązań wypracowanych przy pomocy funduszy UIA oraz wspólnie z międzynarodowymi partnerami stworzenia planu inwestycyjnego ich wdrożenia na własnym terenie. Na działalność każdej Sieci przeznaczone zostanie 550 000 euro.

Beneficjentami naboru mogą być:

  • miasta o różnym statusie prawnym, bez względu na wielkość;
  • publiczne lub półpubliczne lokalne agencje, częściowo lub w całości należące do władz miasta, odpowiedzialne za określone zakresy polityk miejskich;
  • dzielnice miast, w przypadku, gdy posiadają kompetencje w zakresie kształtowania i wdrażania polityk miejskich;
  • zorganizowane miejskie obszary funkcjonalne, gdy posiadają kompetencje w zakresie kształtowania i wdrażania polityk miejskich.

Ponadto w ograniczonym zakresie mogą to być również:

  • samorządowe władze wojewódzkie i powiatowe, władza krajowa - w zakresie spraw miejskich;
  • uniwersytety i ośrodki badawcze - w zakresie spraw miejskich;
  • instytucje zarządzające polityką spójności i funduszami solidarności UE.

Potencjalni beneficjenci chcący skorzystać z doświadczenia i know-how projektu UIA, powinni przejść do narzędzia wyszukiwania partnerów URBACT (patrz poniżej) i wyrazić zainteresowanie poprzez link miasta, które wdrożyło projekt UIA.

Więcej informacji na stronie

https://www.miasta.pl/aktualnosci/urbact-iv-edycja-2024-nabor-projektow-do-sieci-transferu-innowacji

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego