NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

A+ A-

Znowelizowane przepisy zawierają szereg ułatwień dla osób niepełnosprawnych, które ubiegają się o nadanie numeru PESEL. Ustawa nakłada na gminy obowiązek umożliwienia złożenia wniosku i pobrania odcisków palców w miejscu zamieszkania od osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie są w stanie zrobić tego osobiście. 

 

Nowe przepisy ułatwiają także organizację miejsc zamieszkania dla uchodźców. Dopuszczają tymczasowe przeznaczenie na potrzeby zamieszkania zbiorowego obiekty budowlane, które "nie spełniają wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych dla tego budynku, jeżeli przy takim sposobie jego użytkowania występujące w nim warunki zapewniają spełnienie podstawowych wymagań w zakresie: nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego oraz higieny, zdrowia i środowiska".

Zostały uregulowane także kwestie przyznawania świadczeń podmiotom zapewniającym na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Przepisy gwarantują też gminom zwrot kosztów obsługi tego świadczenia.  Gminy otrzymają „16 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne, a w przypadku dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia koszt obsługi zadania wynosi 32 zł za każdy rozpatrzony wniosek”.

Nowela doprecyzowuje również przepisy z zakresu dostępu do edukacji, pomocy pedagogicznej i psychologicznej oraz pieczy tymczasowej.

Przepisy regulują też szczególne zasady prowadzenia dystrybucji produktów leczniczych przeznaczonych na pomoc humanitarną na terytorium Ukrainy przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy określa zasady dotyczące ewidencji, zakwaterowania, opieki medycznej i socjalnej oraz dostępu do edukacji osób, które schroniły się w Polsce po wybuchu wojny. Od początku konfliktu, do Polski przybyło ponad 2,7 mln uchodźców.

 

Więcej informacji na stronie

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/nowelizacja-ustawy-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-dokument


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego