NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » PFRON ogłosił program dofinansowań dla samorządów, które pomagają niepełnosprawnym uchodźcom

PFRON ogłosił program dofinansowań dla samorządów, które pomagają niepełnosprawnym uchodźcom

A+ A-

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, którego celem jest m.in. wsparcie finansowe samorządów prowadzących działania pomocowe. Program skierowany jest do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym i rozpatrywane w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu. Decyzję w sprawie przyznania finansowania podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale PFRON. 

Budżet programu został utworzony ze środków będących w dyspozycji PFRON. W przypadku, gdy samorząd powiatowy wykorzysta poniżej 90% środków przekazanych w danym roku przez PFRON na realizację programu, wysokość środków na obsługę programu będzie wyliczana od wysokości środków wykorzystanych na realizację programu.

Samorządy mogą ubiegać się o pomoc finansową na działania prowadzone samodzielnie jak i zadania zlecone organizacjom pozarządowym. Zadania realizowane na rzecz niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy mogą być objęte całkowitym lub częściowym dofinasowaniem z funduszu PFRON. Samorządy mogą też wnioskować o refinansowanie kosztów poniesione od dnia 24 lutego 2022 roku.

Pomoc finansowa z programu nie może zostać przeznaczona na pokrycie wydatków administracyjnych i biurowych wnioskodawcy, świadczeń pieniężnych na rzecz osób fizycznych oraz wydatków, które zostały sfinansowane z innych środków publicznych. Pieniędzy z programu nie można też wydać na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku zaakceptowania wniosku, wypłata środków nastąpi na rachunek bankowy jednostki samorządu, wskazany we wniosku nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji. Decyzje finansowe podejmowane są do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/drugi-nabor-wnioskow-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawno/

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego