Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia » Pierwsze spotkanie on-line w ramach drugiej edycji projektu pn. Akademii Liderów Województwa Łódzkiego za nami!

Pierwsze spotkanie on-line w ramach drugiej edycji projektu pn. Akademii Liderów Województwa Łódzkiego za nami!

 

Pierwsze spotkanie on-line w ramach drugiej edycji projektu pn. Akademii Liderów Województwa Łódzkiego

26 marca 2022 r. w formule on-line odbył się pierwszy zjazd drugiej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”. Podczas spotkania dr Maciej Lubiszewski – wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – omówił aspekty ustroju samorządu terytorialnego w Polsce. Wskazał jego cechy, szczeble oraz akty prawne regulujące jego funkcjonowanie. Poruszył zagadnienia dotyczące samorządu gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

Temat psychologii przywództwa przybliżył Mariusz Sujka – trener biznesu, coach, trener narzędzie myślenia krytycznego. Prowadzący omówił psychologiczne teorie i style przywództwa. Wspomniał także o teorii cech, teoriach behawioralnych oraz teoriach sytuacyjnych.

O dokumencie w administracji publicznej opowiedziała dr hab. Małgorzata Ganczar – wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Podczas zajęć omówiono wybrane zagadnienia Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przybliżone zostały cechy dokumentów publicznych oraz związane z nimi następstwa prawne. Wskazano także na formę dokumentową, elektroniczną oraz pisemną. Ponadto zaprezentowano definicje doręczenia właściwego oraz zastępczego. 
 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego