NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego i Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego i Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

A+ A-

Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek oraz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Elżbieta Ratyńska 14 kwietnia 2023 r. podpisały porozumienie o współpracy.  

Dokument określa główne obszary współdziałania, do których należą m.in upowszechnianie wiedzy o historii samorządu terytorialnego i wiedzy o regionie łódzkim, kształtowanie wśród społeczności samorządowych wrażliwości historycznej i postaw patriotycznych, wspieranie działań kulturalnych, naukowych i edukacyjnych mających na celu upowszechnianie podstawowych praw i wolności człowieka w oparciu o dokonania jednostek, organizacji i instytucji zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego, działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, gromadzenie zbiorów bibliotecznych poświęconych zagadnieniom samorządu terytorialnego.

Ponadto strony współpracować będą przy realizacji wydawnictw, w tym biuletynu Instytutu, do którego Biblioteka będzie przekazywała informacje o podejmowanych działaniach, wspólnej organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, spotkań informacyjnych wpisujących się w zakres działalności jednostek.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego