NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Ponad 1 mld zł na akcję profrekwencyjną dla gmin

Ponad 1 mld zł na akcję profrekwencyjną dla gmin

A+ A-

Jako najważniejsze rozwiązania wskazano zapewnienie środków na finansowanie akcji wiązanej z wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu – w nowej rezerwie celowej z przeznaczeniem na działalność kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych oraz klubów sportowych, w gminach o wielkości do 20 tys. mieszkańców, w kwocie ok. 1,07 mld zł.

Dodano, że ze względu na aktualny poziom zaangażowania w 2024 r. środków rezerwy celowej "Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego", z tytułu już realizowanych w ramach rezerwy programów wieloletnich oraz wydanych przez ministra finansów decyzji o zapewnieniu finansowania wydatków na zadania własne samorządów, konieczne jest dodatkowe zwiększenie środków rezerwy w kwocie 100 mln zł na nowy program wieloletni "Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023–2030".

Zaznaczono, iż wydatki budżetu państwa pozostaną na niezmienionym poziomie 849,3 mld zł. Źródłem finansowania zmian będzie zmniejszenie wydatków rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz rezerwy celowej "Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych, innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa, finansowanie instrumentów i programów Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa". 

Więcej informacji:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/ponad-1-mld-zl-na-akcje-profrekwencyjna-dla-gmin-rzad-zlozyl-autopoprawke-do

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego