Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia naukowe » Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, 31 marca 2021 r.

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, 31 marca 2021 r.

 

Tematem dyskusji były m.in. konsultacje Krajowego Planu Odbudowy i projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gmin, na terenie których stosowane będą szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do dalszych prac w zespołach zostały skierowane m.in. projekty ustaw Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące elektromobilności i paliw alternatywnych oraz rynku mocy. Większość projektów aktów prawnych została uzgodniona przez obie strony Komisji. W posiedzeniu wzięły udział Dyrektor NIST dr Iwona Wieczorek oraz Wicedyrektor Sylwia Ługowska-Bulak. Kolejne posiedzenie KWRiST odbędzie się 12 kwietnia 2021 r. 
 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego