NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 27 października 2021 r.

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 27 października 2021 r.

A+ A-

O wynikach pierwszego, pilotażowego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Programu Inwestycji Strategicznych mówiła podczas październikowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. Nabór rozpoczął się 2 lipca br. i trwał do 15 sierpnia br. – został przedłużony o 2 tygodnie, by samorządy mogły lepiej się przygotować do tego nowego programu. JST zgłosiły blisko 8 tysięcy wniosków (średnio po 2,5 wniosku na JST) na kwotę ponad 93 mld zł, podczas gdy do rozdysponowania było 23,8 mld zł. Komisja konkursowa dzieliła środki na poszczególne województwa, proporcjonalnie do liczby mieszkańców i wagi strategicznej inwestycji. Najwięcej środków zostanie przekazane na budowę dróg, a potem – na kanalizację. W zależności od priorytetu (a są 4) samorządy mogły uzyskać dofinansowanie między 95 a 80% kosztów.

Drugi nabór zostanie uruchomiony prawdopodobnie na przełomie listopada i grudnia br., JST będą miały krótszy czas na składanie wniosków, bo nauczyły się już to robić. W drugim naborze zostanie utrzymany limit 3 wniosków na każdą JST. Nowością ma być konieczność złożenia wniosku na niższą kwotę, aby móc złożyć kolejny, na większą inwestycję.

Zostaną zachowane 4 priorytety, w których będą 34 obszary inwestycyjne (wyłączono infrastrukturę zdrowotną, bo do niej będzie osobny program). Nie zmieni się wysokość dofinansowania - do 95% w pierwszym i do 80% w czwartym priorytecie. Jeśli kwoty z przetargu będą wyższe, to promesa będzie wystawiana na kwotę z wniosku; jeśli niższa – JST otrzyma kwotę wynikającą z przetargu.Nowością będzie wydzielenie puli dla gmin tzw. popegeerowskich, które będą mogły złożyć 2 wnioski i uzyskać dofinansowanie do 98%, czyli muszą zapewnić zaledwie 2% wkładu własnego. Inwestycje będą kwalifikowane do 11 obszarów inwestycyjnych. Proces inwestycyjny będzie przebiegał analogicznie jak w podstawowym programie, czyli na podstawie promes wstępnych i inwestycyjnych.

 

Samorządowcy zaapelowali do rządu o włączenie ich w prace komisji rozdzielającej środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Komisja zaopiniowała blisko 30 projektów aktów prawnych. Podczas posiedzenia Komisji minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawił informację o przebiegu Narodowego Programu Szczepień. Wykonano 38,7 mln szczepień, w ciągu ostatnich 2 tygodni nastąpił wzrost o 1 mln dawek. W pełni zaszczepionych jest w tej chwili 19,8 mln osób, po 1 dawce jest ponad 20 mln osób, a trzecią dawkę przyjęło 167 tysięcy osób. Od 2 listopada br. grupa uprawniona do przyjęcia 3. dawki rozszerzy się o wszystkie osoby powyżej 18 roku życia, po upływie 6 miesięcy od podania ostatniej dawki.

Na pytanie, kiedy będzie można szczepić dzieci w przedziale wiekowym między 5 a 12 lat, wiceminister zdrowia, Anna Goławska poinformowała, że planowane jest dopuszczenie szczepionki od połowy grudnia br. Również firma Pfizer deklaruje, że w drugiej połowie grudnia dotrze pierwsza partia szczepionek dla tej grupy wiekowej.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się  24 listopada br. 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego