Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » „Prosto i kropka” w samorządzie

„Prosto i kropka” w samorządzie

A+ A-
 

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego został sygnatariuszem deklaracji na rzecz prostej komunikacji w urzędach. Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się 10 stycznia w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w obecności wiceminister MIiR Andżeliki Możdżanowskiej.

"Nasza współpraca z NIST to kolejny krok we wspólnej działalności z samorządami na rzecz obywateli. Żeby było łatwiej, prościej i skuteczniej. Po prostu, prosto i kropka" – powiedziała Andżelika Możdżanowska, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

"Będziemy zachęcać samorządy do stosowania prostej komunikacji w urzędach. W tym roku będzie to jeden z priorytetów naszej działalności. Będziemy prowadzić rozmowy z władzami jednostek samorządu terytorialnego. Ta zmiana będzie skuteczna jednak tylko wtedy, kiedy jej wdrażanie rozpoczniemy od decydentów” – podkreśliła wicedyrektor NIST-u Sylwia Ługowska-Bulak.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wspiera kampanię zachęcającą urzędników do komunikowania się z odbiorcami prostym językiem. Chcemy przekonać samorządy do bardziej przejrzystej i zrozumiałej komunikacji. Zmiana ma dotyczyć przede wszystkim tworzenia urzędowych pism i uproszczenia formularzy.  Naszym celem jest przekonanie urzędów jednostek samorządu terytorialnego  do większej empatii wobec obywateli i skupieniu się na ich potrzebach. Zapraszamy samorządy do włączenia się w rozwój nowej kultury komunikacyjnej – kultury prostego języka.

Korzyści z upraszczania komunikacji urzędowej:

  • poprawa komfortu życia obywateli – wypełnianie formularzy urzędniczych nie sprawia trudności i nie zabiera zbyt dużo czasu;
  • wyższa świadomość obywatelska – społeczeństwo rozumie procesy, które zachodzą w sferze publicznej, a następnie aktywnie w nich uczestniczy;
  • szersza dostępność usług publicznych – łatwiejsze Fundusze Europejskie i zamówienia publiczne;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – osoby niewykształcone czy osoby z niesprawnością intelektualną nie są zależne od członków swoich rodzin, bo same potrafią załatwić sprawę w urzędzie.

Do upraszczania komunikacji urzędów skłaniają nas też charakterystyczne dla naszych czasów zjawiska, jak: starzejące się społeczeństwo czy mobilność informacji.


  
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego