NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » Raport Sekretarza Stanu w MSWiA Pawła Szefernakera podsumowujący działania Polski na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy

Raport Sekretarza Stanu w MSWiA Pawła Szefernakera podsumowujący działania Polski na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy

A+ A-

Niezwłocznie po wybuchu wojny rząd przygotował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Powstały przepisy umożliwiające legalny pobyt w Polsce uchodźców wojennych. Rozwiązania te pozwoliły również na korzystanie ze świadczeń socjalnych, opieki zdrowotnej oraz podjęcie pracy i nauki. Na mocy tej ustawy powstał także Fundusz Pomocy.

 

Ta pomoc była możliwa dzięki połączeniu ogromnego zrywu polskiego społeczeństwa razem z działaniami lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych oraz rządu. Działaliśmy pod ogromną presją czasu i robiliśmy wszystko, aby każda osoba otrzymała pomoc

 

– argumentował pełnomocnik rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy.

Sekretarz stanu w MSWiA przypomniał też, że rząd RP zdecydował o przyznaniu dofinansowania dla osób zapewniających zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy.  Poinformował także, że do dzisiaj ponad 1,4 mln osób z Ukrainy uzyskało pomoc i znalazło schronienie u polskich rodzin. Powstały też zbiorowe punkty zakwaterowania, z których skorzystało 416 tys. obywateli Ukrainy, a obecnie pozostaje w nich około 80 tys. uchodźców.

 

Jako pierwszy kraj wykorzystujemy popularną wśród obywateli Ukrainy aplikację Diaa.pl. Usprawnia to funkcjonowanie tych osób w naszym kraju

– mówił wiceminister Paweł Szefernaker.

Dokument ten potwierdza legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwia podróżowanie w ramach Unii Europejskiej, a także przekraczanie jej granic zewnętrznych.

Wiceminister Paweł Szefernaker zwrócił też uwagę na kluczową rolę Straży Granicznej przy niesieniu pomocy osobom uciekającym przed wojną. Mówił też o zaangażowaniu w te działania funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierzy.

 

Więcej informacji na stronie

https://www.gov.pl/web/mswia/w-brukseli-wiceminister-pawel-szefernaker-zaprezentowal-raport-podsumowujacy-dzialania-polski-na-rzecz-pomocy-uchodzcom-wojennym-z-ukrainy

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego