NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Rozstrzygnięto ósmą edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Rozstrzygnięto ósmą edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

A+ A-

W ramach ósmej edycji gminy, powiaty i miasta w całej Polsce mogły składać wnioski o wsparcie inwestycji od 20 lipca do 16 sierpnia 2023. Każdy samorząd mógł złożyć maksymalnie trzy wnioski, każdy o innej maksymalnej wartości dofinansowania: nie większej niż 2 mln. zł, nie większej niż 8 mln zł i nie większej niż 30 mln zł. Zgodnie z opublikowaną listą powstać ma 5 tys. inwestycji.

Na największe wsparcie, w wysokości do 95 proc. wartości zadania - zgodnie z regulaminem - mogły liczyć samorządy, które inwestują w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, źródła ciepła zeroemisyjnego, gospodarowanie odpadami oraz odnawialne źródła energii.

Minimum 10 proc. wkładu własnego potrzeba w tej edycji przy składaniu wniosków o dofinansowanie zakupu taboru z napędem zeroemisyjnym, budowy lub modernizacji źródeł ciepła niskoemisyjnego sieciowego oraz sieci ciepłowniczej, a także poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych. 90 proc. wsparcia przewidziano też w przypadku inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej oraz na rewitalizację obszarów miejskich i cyfryzację usług publicznych.

Do 85 proc. wartości inwestycji można było uzyskać m.in. na budowę lub modernizację technicznej infrastruktury drogowej, infrastrukturę tramwajową wraz z zajezdniami oraz infrastrukturę kolejową ze stacjami utrzymaniowo-naprawczymi. W tym zakresie dofinansowania mieści się też budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej, zakup taboru niskoemisyjnego oraz budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł niskoemisyjnego ciepła. Minimum 15 proc. wkładu własnego samorządy muszą zapewnić przy planowaniu budowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej i społecznej oraz rewitalizacji obszarów lub budynków zdegradowanych.

Najniższe dofinansowanie przewidziane w projekcie wynosi do 80 proc. wartości inwestycji. Wsparcie na tym poziomie samorządy mogły uzyskać na zakup taboru, modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej oraz organizację inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków naukowo-technologicznych.

Więcej informacji na stronie

https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/rozstrzygnieto-osma-edycje-rzadowego-programu-inwestycji-strategicznych

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego