Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Seminarium - „Zorientowanie poradnictwa edukacyjno-zawodowego na potrzeby rynku pracy w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji”, 28 stycznia 2019 r., Łódź

Seminarium - „Zorientowanie poradnictwa edukacyjno-zawodowego na potrzeby rynku pracy w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji”, 28 stycznia 2019 r., Łódź

A+ A-
 

Celem seminarium pt. „Zorientowanie poradnictwa edukacyjno-zawodowego na potrzeby rynku pracy w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji”, które odbyło się 28 stycznia 2019 r., była prezentacja możliwości wykorzystania narzędzi ZSK (Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, Polskiej Ramy Kwalifikacji, Sektorowych Ram Kwalifikacji) w doradztwie zawodowym. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w ramach porozumienia z Instytutem Badań Edukacyjnych włączył się w organizację wydarzenia. Podczas seminarium omówiono m.in. narzędzia, za pomocą których doradca może udzielić uczącemu się rzetelnych informacji nt. kwalifikacji rynkowych, poziomu złożoności kwalifikacji czy potrzeb kadrowych pracodawców różnych sektorów, czyli tego, jakich umiejętności oczekują od pracowników.

 

Podczas seminarium poruszono następujące zagadnienia:

  • założenia ZSK w kontekście uczenia się przez całe życie – walidacja jako nowa ścieżka osiągania kwalifikacji, czyli potwierdzenia kompetencji uzyskanych na drodze nieformalnego uczenia się,
  • podstawowe procesy – opis kwalifikacji, włączanie kwalifikacji rynkowych do ZSK, walidacja efektów uczenia się, akumulowanie i przenoszenie osiągnięć, zapewnianie jakości,
  • Polska Rama Kwalifikacji jako sposób porządkowania kwalifikacji,
  • Sektorowe Ramy Kwalifikacji jako narzędzie komunikowania potrzeb kadrowych sektorów,
  • analiza opisu wybranej kwalifikacji rynkowej (na przykładzie kwalifikacji „pilotowanie imprez turystycznych”) w kontekście potrzeb informacyjnych doradcy zawodowego oraz planowania rozwoju edukacyjno-zawodowego osoby uczącej się,
  • wyszukiwanie informacji o kwalifikacjach w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,
  • ZSK jako przestrzeń dialogu szkolnictwa branżowego i biznesu, m.in. współpraca w kontekście projektowania Sektorowych Ram Kwalifikacji, opisywania kwalifikacji rynkowych czy opracowywania scenariuszy i schematów walidacyjnych,
  • nowe możliwości rozwoju ZSK w kontekście nowelizacji ustawy Prawo oświatowe,
  • możliwości włączenia się do działań promujących ZSK w regionie.

 

W wydarzeniu, które poprowadził reprezentant IBE - Marcin Lipiec, uczestniczyli doradcy zawodowi z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Fundacji Aktywizacja i reprezentanci Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Więcej informacji dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dostępnych pod adresem:

 

http://kwalifikacje.edu.pl/ - oficjalna strona o ZSK prowadzona przez IBE,

https://www.facebook.com/Kwalifikacjepoeuropejsku/ - kanał ZSK

http://kwalifikacje.edu.pl/kalendarz-2/ - kalendarz wydarzeń regionalnych i ogólnopolskich (konferencji, seminariów informacyjnych i konsultacyjnych) dotyczących ZSK,

http://kwalifikacje.edu.pl/publikacje/ - publikacje i broszury informacyjne dotyczące ZSK i jego narzędzi (Polskiej Ramy Kwalifikacji, Sektorowych Ram Kwalifikacji, Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, opisu kwalifikacji, walidacji)

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego