Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Seminarium - „Mechanizmy współpracy samorządów na szczeblu europejskim” , 25 września 2018 r., Warszawa

Seminarium - „Mechanizmy współpracy samorządów na szczeblu europejskim” , 25 września 2018 r., Warszawa

A+ A-
 

Mechanizmy współpracy samorządów na szczeblu europejskim były przedmiotem dyskusji podczas seminarium zorganizowanego przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przy współudziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach harmonogramu prac Zespołu zadaniowego do spraw promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim. Wydarzenie zgromadziło samorządowców, ekspertów i przedstawicieli administracji rządowej.

Zastępca dyrektora NIST Sylwia Ługowska-Bulak wraz z Szymonem Wróblem Zastępcą Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA powitali uczestników seminarium. Wicedyrektor Ługowska-Bulak przybliżyła dotychczasowe prace Instytutu, dotyczące współpracy międzynarodowej samorządów. Seminarium podzielone zostało na dwa panele: pierwszy dotyczący obszarów współpracy jst na szczeblu europejskim i drugi poświęcony źródłom finansowania samorządów na poziomie regionalnym.

Wystąpienie wprowadzające wygłosił Pan Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, który naświetlił obszary współpracy międzynarodowej samorządów. Pani Anna Pawłowska z Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaprezentowała rolę ministra spraw zagranicznych w kształtowaniu polityki międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego. Następnie o programie Interreg i jego znaczeniu w pokonywaniu barier transgranicznych opowiedział Pan Artur Harc, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W drugiej część seminarium głos zabrała Pani Agnieszka Starczewska reprezentująca Bank Gospodarstwa Krajowego, która przybliżyła możliwości finansowania projektów samorządowych w ramach instrumentów finansowych zarządzanych przez EBI. Pan Andrzej Słodki reprezentujący Centrum Projektów Europejskich omówił dostępność dla jst środków z UE. Dyrektor Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego EUWT Pan Krzysztof Żarna zaprezentował Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako narzędzie efektywnej współpracy samorządów. Ostatnim prelegentem był Pan Aldo Vargas -Tetmajer Koordynator Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT II, który podzielił się doświadczeniami samorządów w realizacji projektów URBACT w Polsce.

W czasie poświęconym na dyskusję uczestniczący w seminarium samorządowcy wskazywali na problemy dotyczące współpracy samorządów polskich z ich ukraińskimi odpowiednikami, które dotyczą w szczególności trudności z przekazywaniem pomocy rzeczowej. Pan Dyrektor Porawski zwrócił uwagę na złożoną sytuację samorządu na Ukrainie, której dodatkowo towarzyszy brak wystarczająco przygotowanych kadr. Zasygnalizował także przygotowanie przez ZMP założeń projektu rozwiązań w omawianym obszarze, które przekazane zostały do MSZ. Podnoszono także problem dysproporcji w alokacji środków (w szczególności za mały budżet Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina), bariery językowe utrudniające właściwe przygotowanie wniosków, brak nowych partnerów po stronie ukraińskiej zainteresowanych uczestnictwem we wspólnych projektach.

Podsumowując wydarzenie Pani Sylwia Ługowska-Bulak, zastępca Dyrektora NIST zachęciła wszystkich do aktywnej współpracy z Instytutem oraz korzystania z oferowanego przez NIST wsparcia.

 

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego