NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » Spotkanie dyskusyjne dotyczące projektu badawczego ESPON COMPASS

Spotkanie dyskusyjne dotyczące projektu badawczego ESPON COMPASS

A+ A-

5 września 2017 r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie dyskusyjne zorganizowane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, w którym wzięli udział przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego a także instytucji naukowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń z regionu łódzkiego, m.in. Uniwersytetu Łódzkiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Gminy i Miasta Stryków, Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Spotkanie dyskusyjne miało związek z realizowanym przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN projektem ESPON COMPASS, któremu przewodniczy prof. Vincent Nadin z Uniwersytetu Technicznego w Delft (Holandia).

Projekt badawczy ESPON COMPASS (Comperative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe) ma na celu przedstawienie raportu porównawczego na temat zarządzania terytorialnego oraz systemów planowania przestrzennego w Europie. Rezultaty projektu zostaną przekazane Komisji Europejskiej. Jednym z zadań projektu jest analiza związku polityki spójności UE z systemem planowania i zarządzania terytorialnego w praktyce.

Dyskusja podzielona była na dwa następujące po sobie bloki tematyczne, których celem było studium przypadku pokazujące jak planowanie przestrzenne funkcjonuje w obrębie infrastruktury transportowej i zwiększania dostępności oraz wsparcia dla lokalnej gospodarki na terenie województwa łódzkiego. Wszyscy obecni na spotkaniu goście wzięli zaangażowany udział w dyskusji, co daje nadzieję na wypracowanie dobrych praktyk w zakresie planowania przestrzennychi terytorialnych polityk rozwoju, a także zacieśnienie współpracy między przedstawicielami różnych środowisk działających na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego