Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Spotkanie konsultacyjne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, 17 stycznia 2019 r, Tomaszów Mazowiecki

Spotkanie konsultacyjne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, 17 stycznia 2019 r, Tomaszów Mazowiecki

A+ A-
 

W dniu 17 stycznia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie konsultacyjne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W spotkaniu uczestniczyli wiceminister infrastruktury i rozwoju Małgorzata Jarosińska – Jedynak, członek zarządu województwa łódzkiego – Andrzej Górczyński, przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz przedstawiciele samorządów z terenu województwa łódzkiego.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 jest zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw. Rozwija ona postanowienia, przyjętej przez rząd w lutym 2017 r., Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). 

Projekt KSRR prezentuje:

  • jak dostosować się do zmian, które dzieją się wokół nas, by Polska była świadomym, odnoszącym korzyści uczestnikiem procesu globalizacji;
  • jak wykorzystać atuty regionu – w tym zasoby ludzkie i naturalne, zalety lokalizacyjne i instytucjonalne - do jego rozwoju;
  • mechanizmy współpracy pomiędzy: rządem, samorządem regionalnym, lokalnym, które umożliwiają ukierunkowanie krajowych i regionalnych strumieni finansowych na realizację powstających oddolnie wizji i planów rozwoju.

KSRR kładzie nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju: rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. KSRR będzie też podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. Dokument ten odegra w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy UE.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego