NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Starszy dzielnicowy - awans dla dobra wspólnoty samorządowej

Starszy dzielnicowy - awans dla dobra wspólnoty samorządowej

A+ A-

W policji powstało nowe, lepiej płatne stanowisko – starszy dzielnicowy. Dzielnicowy to bardzo ważny element wspólnoty samorządowej.

 

Dzielnicowym jest z reguły sierżant lub aspirant, zawsze umundurowany, dostępny w dzień i w nocy, znający swój rejon jak własną kieszeń, umiejący rozmawiać z ludźmi, negocjator, życzliwy. Oczywiście zna wszystkich bandziorów z okolicy i niegroźnych łobuziaków. Jest w centrum, gdy trzeba rozwiązywać konflikty sąsiedzkie, reaguje na przemoc w rodzinie.

 

Dzielnicowy opiekuje się swoim rejonem, czyli wsią, osiedlem, kwartałem lub dzielnicą w mieście, częścią gminy. Jest więc immanentnym elementem, obszaru samorządowego; codziennego życia wspólnoty, tak jak władza samorządowa, czyli wójt, burmistrz i poszczególni radni, ale także ksiądz, lekarz domowy, listonosz itd.

 

Minister Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenie dzięki któremu powstanie stanowisko – starszy dzielnicowy. Minister poinformował o tym podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dzielnicowy bliżej nas”, która odbyła się 23 stycznia 2017 roku w Warszawie. Jednym z prelegentów był Sławomir Stalmach, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

 

Głównym założeniem programu „Dzielnicowy bliżej nas”jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Do tej pory tak zwani „funkcjonariusze pierwszego kontaktu” często musieli wykonywać zadania policjantów służby prewencyjnej, przez co nie mieli czasu na to, aby zainteresować się sprawami mieszkańców. Program to pierwsza tak kompleksowa zmiana w podejściu do służby dzielnicowych.

 

Kierunki zmian w służbie dzielnicowych dotyczą obszarów: kadrowego, szkoleniowego, komunikacji społecznej, organizacji służby oraz modernizacyjnego. Program został zainagurowany w czerwcu ubiegłego roku. W MSWiA podczas ogólnopolskiej konferencji zaprezentowane zostały dotychczasowe efekty programu oraz omówiono kierunki dalszych zmian w służbie dzielnicowych.

 

Zmiany w służbie dzielnicowych

 

Powstało nowe stanowisko - starszy dzielnicowy, dzięki temu funkcja dzielnicowego stanie się opłacalna dla policjantów – pełnienie jej nie będzie wykluczało awansu. To niezwykle istotna zmiana – na tym stanowisku bardzo ważne jest doświadczenie i dobre rozeznanie okolicy, w której pełni się służbę.

 

- Dzielnicowi to funkcjonariusze, którzy stanowią wizytówkę polskiej policji. Nowe stanowisko daje perspektywy rozwoju zawodowego, daje możliwość awansu, również finansowego – podkreślał minister Mariusz Błaszczak.

 

MSWiA przygotowało także specjalne ulotki, które będą rozdawane przez „policjantów pierwszego kontaktu”. Każdy z nas znajdzie w nich dane kontaktowe swojego dzielnicowego oraz opis nowych aplikacji ułatwiających kontakt z policją m.in. „Mojej Komendy” czy „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

 

Kolejną zmianą będzie opracowywany przez każdego dzielnicowego plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego. Ten tworzony co pół roku harmonogram działań będzie konsultowany z mieszkańcami, dzięki czemu każdy z nas będzie miał wpływ na własne bezpieczeństwo.

 

Nagrody dla dzielnicowych

 

Konferencja była także okazją do nagrodzenia wyróżniających się „funkcjonariuszy pierwszego kontaktu”. Minister Mariusz Błaszczak przyznał nagrody finansowe mł. asp. Marcinowi Bajerowiczowi z Zabrza oraz mł. asp. Damianowi Krupie z Zielonej Góry.

 

Marcin Bajerowicz regularnie odwiedzał mieszkającą samotnie 76-letnią kobietę sprawdzając czy nie potrzebuje pomocy. Podczas jednej z takich wizyt nikt nie otworzył mu drzwi do mieszkania. Dzielnicowy wezwał na miejsce straż pożarną i po wyważeniu drzwi zastali leżącą na podłodze kobietę. Mieszkanka około 5 dni wcześniej przewróciła się i doznała poważnych obrażeń ciała. Nie była w stanie wstać o własnych siłach. Natomiast Damian Krupa pod koniec ubiegłego roku uratował niedoszłego samobójcę.

 

Dzielnicowi o samych sobie

 

Konferencja była także okazją do zaprezentowania ogólnopolskiego badania dzielnicowych. Wyniki zaprezentowały mł. insp. Iwona Klonowska z Komendy Głównej Policji oraz prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka. Większość „funkcjonariuszy pierwszego kontaktu” twierdzi, że ich sytuacja w ostatnim czasie uległa poprawie, a prestiż ich stanowiska jest wysoki. Dzielnicowi jako jedną z przyczyn, dla których chcieliby zmienić stanowisko uznają brak możliwości awansu, nadmiar obowiązków oraz ograniczenie dostępu do szkoleń. Program „Dzielnicowy bliżej nas” oprócz awansu poziomego, przewiduje także dodatkowe szkolenia oraz likwidację dodatkowych obowiązków.

 

W dalszej części konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali także:

Asp. szt. Sebastian Matasek – Kierownik Rewiru Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Temat wystąpienia: Kierunki zmian w służbie dzielnicowego w praktyce.

Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Dariusz Minkiewicz. Temat wystąpienia: Aktywizacja społeczeństwa w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński. Temat wystąpienia: Społeczno-integracyjna rola dzielincowego w środowisku lokalnym. Współkreowanie małych ojczyzn.

Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Sławomir Stalmach. Temat wystąpienia: Współpraca samorządu terytorialnego z dzielnicowymi jako element integracji i zapewnienia bezpieczeństwa wspólnocie lokalnej.

Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Piotra Kazimierczaka. Temat wystąpienia: Wsparcie dzielnicowych przy realizacji zadań samorządu.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, insp. Krzysztofa Kozelana. Temat wystąpienia: Edukacja dla bezpieczeństwa. Dzielnicowi oczami dziecka. Prezentacja projektu realizowanego w ramach programu Razem bezpieczniej

Anna Makowska – Naczelnik Wydziału, Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz asp. szt. Marta Andruczyk – Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi. Temat wystąpienia: projekt realizowany w ramach programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. DOM – Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom”

Renata Durda, Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Temat wystąpienia: Rola dzielnicowego w przeciwdziałaniu przemocy domowej.

 

Źródło: Źródło: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15666,Program-Dzielnicowy-blizej-nas-zmieniamy-polska-policje-na-lepsze.html

 

Sławomir Stalmach

Z-ca Dyrektora NIST


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego