NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » Urzędy administracji samorządowej jako pracodawcy z wyboru czyli employer branding w urzędach samorządowych

Urzędy administracji samorządowej jako pracodawcy z wyboru czyli employer branding w urzędach samorządowych

A+ A-

20 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Urzędy administracji samorządowej jako pracodawcy z wyboru czyli employer branding w urzędach samorządowych”. Była to już XIV edycja corocznych debat z praktykami. Patronat nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Łódzki, Rektor UŁ, Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, portal „Młodzi w Łodzi” oraz radio Łódź.

Konferencję otworzył prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki. W kilku słowach wskazał na wagę omawianej tematyki oraz na konieczności zacieśniania więzi pomiędzy praktyką, a teorię. Do tego stwierdzenia podczas inauguracji konferencji witając licznie zebranych gości oraz prelegentów nawiązały dr  hab. Bogusława Urbaniak prof. nadzw. UŁ (kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Łódzki) oraz dr Iwona Wieczorek (dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego).

Podczas I sesji plenarnej, której moderatorem była dr  hab. Bogusława Urbaniak prof. nadzw. UŁ swoje wystąpienia zaprezentowali:

  • dr Tomasz Potkański (z-ca Dyrektora Związku Miast Polskich): „Metody budowania pozytywnych relacji w samorządowym miejscu pracy”,
  • dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk nadzw. UŁ (Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania): „Bariery budowania marki pracodawcy z wyboru przez urzędy samorządu terytorialnego”,
  • Jakub Mielczarek (Sekretarz Województwa Łódzkiego): „Polityczny urząd; nie polityczne decyzje”,
  • dr Paweł Szczepankiewicz (Wójt Urzędu Gminy Wierzbinek): „Urząd Gminy w budowaniu marki - Gmina Wierzbinek. Punkt widzenia praktyka”.

Wymienione wystąpienia ukierunkowane były na wewnętrzny wymiar employer brandingu. Podkreślały rolę osób zarządzających urzędami administracji samorządowej w kreowaniu dobrego wizerunku urzędu wśród ich pracowników. W części poświęconej na dyskusję referaty te stały się przyczynkiem do licznie formułowanych pytań.

 Moderatorem II sesji plenarnej była dr Iwona Wieczorek. Podczas niej wystąpili:

  • dr Iza Grabkowska, Paweł Śliwowski (EGO – Evaluation for Government Organizations s.c.): „Analizy jakości życia w kontekście projektowania usług publicznych na przykładzie województwa łódzkiego”,
  • Agnieszka Posłuszny: „Powiatowy Urząd Pracy atrakcyjnym pracodawcą”,
  • Tomasz Bystroński (Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego): „Budowa marki pracodawcy w administracji samorządowej”,
  • Anna Bojanowska (przedstawicielka Samorządu doktoranckiego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ).

Wystąpienia podczas tej sesji były w dużej mierze poświęcone zewnętrznemu adresowaniu employer brandingu – do potencjalnych przyszłych pracowników. Prelegenci wskazali, iż budowanie wizerunku urzędu administracji samorządowej jako pracodawcy z wyboru może już zaczynać się na etapie praktyk zawodowych studentów. To jak będą one przeprowadzone może zadecydować, czy w przyszłości młoda osoba na rynku pracy będzie zainteresowana wyborem tego rodzaju podmiotu jako potencjalnego miejsca na rozwój swojej kariery zawodowej. W trakcie prezentacji w tym panelu padały pytania na które prelegenci na bieżąco udzielali odpowiedzi.

            Tegoroczne XIV Spotkanie z Praktykami ujawniło jak bardzo potrzebna jest publiczna debata na temat budowania wizerunku pracodawcy z wyboru przez urzędy administracji samorządowej. Obecność na sali licznie zebranych gości oraz wielowątkowa dyskusja, która toczyła się podczas obrad są tego najlepszym dowodem, co podkreśliły w słowach zamykających konferencję prof. UŁ B. Urbaniak i dr I. Wieczorek.
PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego