NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » Warsztaty nt. "Kiedy obywatel rozumie urzędnika? - dobre praktyki instytucji publicznych w komunikacji z klientami "

Warsztaty nt. "Kiedy obywatel rozumie urzędnika? - dobre praktyki instytucji publicznych w komunikacji z klientami "

A+ A-

29 czerwca 2017 r. zapraszamy na spotkanie „Kiedy obywatel rozumie urzędnika? - dobre praktyki instytucji publicznych w komunikacji z klientami”, podczas którego zostaną zaprezentowane rozwiązania sprzyjające poprawie komunikacji z obywatelami, w tym dobre praktyki upraszczające język urzędowy. Ponadto odbędzie się dyskusja poświęcona sposobom usprawnień komunikacji z odbiorcami oraz miniwarsztaty zorganizowane we współpracy z Pracownią Poprawnej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnicy miniwarsztatów:

  • dowiedzą się, dlaczego dziś potrzebny jest nowy, prosty język urzędowy,
  • obejrzą przykłady dobrych praktyk z Polski i ze świata,
  • poznają najważniejsze zasady efektywnej komunikacji,
  • zredagują przykładowe pisma.

Forum Zarządzania Publicznego to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

 

http://ksap.gov.pl/ksap/aktualnosci/kiedy-obywatel-rozumie-urzednika-dobre-praktyki-instytucji-publicznych-w-komunikacji-z


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego