NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » "Wdrożenie reformy oświatowej w samorządzie terytorialnym" 16 - 17 stycznia 2017 r., Ossa k. Rawy Mazowieckiej

"Wdrożenie reformy oświatowej w samorządzie terytorialnym" 16 - 17 stycznia 2017 r., Ossa k. Rawy Mazowieckiej

A+ A-

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo edukacji Narodowej we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego zorganizowało konferencję pn. "Wdrożenie Reformy Oświatowej w Samorządzie Terytorialnym".

 

Konferencję otworzyła Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Pani Minister dziękując kuratorom oświaty i wojewodom za dotychczasową współpracę podkreśliła, że rozpoczął się najważniejszy etap przygotowań do wprowadzenia zmian. W spotkaniu uczestniczył również Pan Maciej Kopeć, podsekretarz Stanu w MEN, kierujący powołanym Zespołem do spraw wdrażania reformy oświaty.

 

Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji reprezentował Pan dr Marcin Mazuryk - z-ca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej, który odniósł się do współpracy na płaszczyźnie rządowej i samorządowej w procesie wdrażania reformy oświatowej. W swoim wystąpieniu dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, wyraziła gotowość NIST do wsparcia samorządów w omawianym zakresie. Pani Dyrektor podkreśliła, iż na samorządzie terytorialnym, jako najważniejszym Partnerze współodpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu edukacji, spoczywać będzie obowiązek realizacji planowanych zmian.

 

W konferencji udział wzięli : wojewodowie, dyrektorzy nadzoru z urzędów wojewódzkich, kuratorzy oświaty wraz ze współpracownikami oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Podczas dyskusji plenarnej, panelów eksperckich i warsztatów tematyvznych z udziałem przedstawicieli MEN, uczestnicy dyskutowali o zakresie proponowanych zmian w oświacie. Zaproszeni eksperci odpowiadali na pytania oraz prezentowali najważniejsze kwestie związane z reformą oświaty i harmonogramem jej wdrażania.Tematyka konferencji dostarczyła wszystkim uczestnikom wiedzy gwarantującej samorządom bezpieczną organizację reformy oraz stanowiła płaszczyznę wymiany doświadczeń między administracją rządową a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

 

http://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/nowe-sieci-szk%C3%B3%C5%82-%E2%80%93-prawne-wskaz%C3%B3wki-dla-samorz%C4%85dowc%C3%B3w


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego