Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia naukowe i samorządowe w Polsce » XVI Ogólnopolskie Spotkanie z Praktykami - Wartości i zagrożenia we współczesnych organizacjach a wielopokoleniowość zespołu pracowniczego oraz towarzyszące konferencji seminarium pt. Pokolenia wobec wartości i zagrożeń - 28.09.2018 r., Łódź

XVI Ogólnopolskie Spotkanie z Praktykami - Wartości i zagrożenia we współczesnych organizacjach a wielopokoleniowość zespołu pracowniczego oraz towarzyszące konferencji seminarium pt. Pokolenia wobec wartości i zagrożeń - 28.09.2018 r., Łódź

A+ A-
 

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w XVI Ogólnopolskim  Spotkaniu z Praktykami, w trakcie którego ludzie ze świata nauki mają okazję skonfrontować swoje poglądy z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych. NIST objął patronatem seminarium nt. Pokolenia wobec wartości i zagrożeń towarzyszące konferencji współczesnych gospodarek.

 

Seminarium, którego organizatorem jest Katedra Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego obejmować będzie następującą tematykę:

 

  • Polityki wsparcia dla pokolenia Y kształtowane przez samorząd terytorialny
  • Pracownik i pracodawca w perspektywie zmian pokoleniowych
  • Potrzeby rozwojowe pracowników a wartości i zagrożenia współczesnych przedsiębiorstw
  • Pokolenia w poszukiwaniu równowagi między rywalizacją i współpracą we współczesnych gospodarkach
  • Wielopokoleniowość pracownicza a metody i instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
  • Kultura organizacyjna wielopokoleniowego zespołu pracowniczego
  • Uwarunkowania kreacji wartości we współczesnych organizacjach

 

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie http://www.kpips.uni.lodz.pl/dzialalnosc-naukowo-badawcza/konferencje/

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego