NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Znamy kalendarz wyborczy - Premier Donald Tusk ogłosił termin wyborów samorządowych

Znamy kalendarz wyborczy - Premier Donald Tusk ogłosił termin wyborów samorządowych

A+ A-

Zgodnie z kalendarzem do 4 marca do godz.16.00 będzie można zgłaszać listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic w Warszawie. Termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upłynie 14 marca o godz. 16.00. Pełnomocnicy będą mieli czas do 12 lutego na zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Jak wskazano w kalendarzu, najpóźniej do 28 marca gminy będą musiały podać do publicznej wiadomości informację o organizacji w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego. Jak wskazano w załączniku do rozporządzenia, zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności wyborczej przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Więcej informacji na stronie

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/premier-donald-tusk-oglosil-termin-wyborow-samorzadowych

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego