NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe » Zrównoważona mobilność miejska w Polsce Wschodniej. Rusza nabór wniosków

Zrównoważona mobilność miejska w Polsce Wschodniej. Rusza nabór wniosków

A+ A-

Zrównoważona mobilność miejska poprawi komfort życia mieszkańców

Wsparciem zostaną objęte projekty kompleksowo rozwiązujące kwestie przemieszczania się w danej części aglomeracji, polegające m.in. na:

  • zakupie bezemisyjnego taboru,
  • budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego i innych aktywnych form mobilności (np. rowerem, pieszo), w tym integracji różnych form transportu w postaci centrów przesiadkowych,
  • digitalizacji systemu mobilności (np. ITS, e-bilety, informacja i planowanie podróży powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej – wspólny bilet).

Ten nabór ma charakter niekonkurencyjny i skierowany jest do miast wojewódzkich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, liczących powyżej 100 tys. mieszkańców z makroregionu Polski Wschodniej, tj. Lublin, Białystok, Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Elbląg, Radom. Beneficjentami mogą być także ww. miasta działające na podstawie porozumienia lub innej formy współpracy (związki, stowarzyszenia)
z jednostkami samorządu terytorialnego, położonymi w miejskim obszarze funkcjonalnym tych miast.

To pierwszy z trzech naborów zaplanowanych w obszarze Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Mniejsze miasta zaprosimy po wsparcie już po wakacjach – we wrześniu br.

Jak aplikować o środki?

Budżet konkursu to 1 mld 350 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, a minimalny wkład własny beneficjenta to 15%.
Konkurs, w trybie niekonkurencyjnym przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucja Pośrednicząca w programie FEPW. Wnioski można składać cyklicznie, najpóźniej do 18 grudnia 2025 roku. Szczegółowe informacje na stronach www.fepw.gov.pl oraz www.parp.gov.pl.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy
i otaczających ją powiatów).

Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej
i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 2,65 mld euro.

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego