Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST » Szkolenie on-line - „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - 29 kwietnia 2020 r.

Szkolenie on-line - „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - 29 kwietnia 2020 r.

A+ A-
 

Zagadnienia będące przedmiotem szkolenia omówione zostały szerzej w ekspertyzie autorstwa dr Poniatowskiego nt. „Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2”

 

https://www.nist.gov.pl/ekspertyzy-i-opracowania,1.html

 

 

 

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego