Strona główna » Nauka i badania » Ekspertyzy i opracowania

Ekspertyzy i opracowaniaEKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 1
SMART CITY+
Jak wykorzystać koncepcję Smart Cities oraz pokrewną Smart Specialization do wsparcia rozwoju mniejszych miast w Polsce?
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 2
SMART CITY+
Możliwości adaptacji rozwiązań z zakresu Smart Cities na potrzeby polskich miast.
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 3
Standardy edukacyjne realizowane przez samorządy terytorialne
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 4
Możliwości racjonalizacji kosztów działania placówek oświatowo – wychowawczych, w oparciu o przepisy dotyczące centrów usług wspólnych
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 5
Ekspertyza na temat oszczędności dla samorządów terytorialnych wynikających ze wspólnych zakupów sprzętu informatycznego dla szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 6
Diagnoza funkcjonowania funduszu sołeckiego na przykładzie gmin Województwa wielkopolskiego
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 7
Podstawowe problemy związane z wdrożeniem Dyrektywy Powodziowej UE przez samorządy w Polsce
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 9
Realizacja zadań z zakresu transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 11
Propozycja korekt mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego dochodów jednostek samorządu terytorialnego
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 12
Propozycja kategoryzacji gmin
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 13
Ekspertyza w przedmiocie wybranych zagadnień związanych z delimitacją obszaru Górnego Śląska przepisów w kontekście ustawy o związkach metropolitalnych
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 14
Prawne aspekty tworzenia centrów usług wspólnych w samorządzie terytorialnym.
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 17
Dobre praktyki drogą do Centrów Usług Wspólnych. Z doświadczeń Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 21
Współpraca międzynarodowa lokalnych jednostek samorządu terytorialnego a promocja Polski za granicą
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 22
Rola współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w promowaniu Polski za granicą
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 23
Formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie promocji Polski za granicą
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 24
Prawne aspekty tworzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 25
Dylematy i wyzwania dla zarządzania procesami wzrostu i rozwoju na obszarach wiejskich
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 26
Sejmik Medyczny. Projekt konsultacji społecznych z wykorzystaniem Rawlsowskiej „zasłony niewiedzy”.
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 29
Prawne aspekty udział instytucji kultury w realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego (muzea)
1 
2 
3 
4 
5 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego