NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Konferencje NIST

Konferencje NIST


Seminarium pt. „Wybrane aspekty finansowego wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich”, 27 czerwca 2022 r., Uniejów.

Seminarium pt. „Wybrane aspekty finansowego wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich”, 27 czerwca 2022 r., Uniejów.

Seminarium pt. „Działania na rzecz organizacji pozarządowych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego”, 13 czerwca 2022 r., Uniejów.

Seminarium pt. „Działania na rzecz organizacji pozarządowych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego”, 13 czerwca 2022 r., Uniejów.

Konferencja regionalna w ramach III Kongresu Demograficznego nt. „Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych”, 31 maja 2022r., Łódź

Za nami konferencja regionalna w ramach III Kongresu Demograficznego nt. „Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych”. Organizatorami wydarzenia byli: Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódzki Urząd Wojewódzki, Urząd Statystyczny w Łodzi, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Seminarium pt. „Działania na rzecz organizacji pozarządowych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego”, 30 maja 2022 r., Uniejów.

Seminarium pt. „Działania na rzecz organizacji pozarządowych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego”, 30 maja 2022 r., Uniejów.

Seminarium pn. „Zwiększenie aktywności seniorów w aspekcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” - 16 maja 2022 r.

16 maja 2022 r. w Aparthotelu Termy Uniejów odbyło się bezpłatne seminarium pn. „Zwiększenie aktywności seniorów w aspekcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Otworzyli je Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego – Pani dr Iwona Wieczorek oraz zastępca burmistrza Uniejowa – Pan Mirosław Madajski.

Międzynarodowa konferencja nt. "Dziedzictwo kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów”, 10-11 maja 2022 r., Uniejów

Międzynarodowa konferencja nt. „Dziedzictwo kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów”, 10-11 maja 2022r., Uniejów, Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich (ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów).

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Seminarium pn. „Zwiększenie aktywności seniorów w aspekcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” - 9 maja 2022 r.

Seminarium pn. „Zwiększenie aktywności seniorów w aspekcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” - 9 maja 2022 r.

Seminarium pt. „Działania na rzecz organizacji pozarządowych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacji społeczności lokalnych”, 25 kwietnia 2022 r., Uniejów.

Seminarium pt. „Działania na rzecz organizacji pozarządowych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacji społeczności lokalnych”, 25 kwietnia 2022 r., Uniejów.

Seminarium on-line nt.„Wyniki badania nt. znajomości i zainteresowania CAF w Polsce. Wnioski, rekomendacje i plany”, 15 lutego 2022r.

15 lutego 2022r. odbyło się seminarium „Wyniki badania nt. znajomości i zainteresowania CAF w Polsce. Wnioski, rekomendacje i plany”. Spotkanie w formie zdalnej zorganizowały wspólnie Departament Służby Cywilnej KPRM (DSC) oraz Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów (MF). W seminarium uczestniczył przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Otwarcie seminarium przez Zastępcę Dyrektora NIST - Sylwię Ługowską-Bulak
Otwarcie seminarium przez Zastępcę Dyrektora NIST - Sylwię Ługowską-Bulak

Seminarium on-line „Znajomość i wykorzystanie Wspólnej Metody Oceny CAF (ang. Common Assessment Framework) w jednostkach samorządu terytorialnego”, 15 grudnia 2021 r.

15 grudnia 2021 r. odbyło się bezpłatne seminarium on-line nt. „Znajomość i wykorzystanie Wspólnej Metody Oceny CAF (ang. Common Assessment Framework) w jednostkach samorządu terytorialnego”,organizatorem którego był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Otwarcie szkolenia w Gdańsku przez Dyrektora NIST dr Iwonę Wieczorek
Otwarcie szkolenia w Gdańsku przez Dyrektora NIST dr Iwonę Wieczorek

Konferencja - „Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta, starosty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa”, 25-26 listopada 2021 r.

W dniach 25-26 listopada 2021 r., w Hotelu Orle-Centrum Konferencyjne w Gdańsku odbyła się bezpłatna konferencja pt. „Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta, starosty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Związek Gmin Pomorskich.

Konferencja nt. „Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, 19 listopada 2021 r., Uniejów

Konferencja, która odbyła się 19 listopada 2021 r. cieszyła się dużym zainteresowaniem i zgromadziła blisko 150 uczestników. Poza wystąpieniami przedstawicieli środowiska akademickiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, reprezentanta Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprezentowane zostały przykładów ciekawych rozwiązań w zakresie rewitalizacji przeprowadzanych w zabytkowych parkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Konferencja - „Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, 19 listopada 2021 r.

Nabór na konferencję został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji nt.: „Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, która odbędzie się 19 listopada 2021r. w godz. 10.00-14.00 w Uniejowie (ApartHotel Termy Uniejów ul. Termalna 1, 99 210 Uniejów). Konferencja adresowana jest w szczególności do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, reprezentantów świata nauki oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego.

Seminarium pt. „Ochrona zdrowia publicznego oraz profilaktyka dla seniora”, 25 października 2021 r., Uniejów

25 października 2021 r. w Uniejowie odbyło się seminarium pt. „Ochrona zdrowia publicznego oraz profilaktyka dla seniora” organizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Tematem spotkania były m.in. działania realizowane na rzecz seniorów przez Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w tym: „Karta seniora województwa łódzkiego” i „Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów”.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Seminarium nt. „Ochrona zdrowia publicznego- promocja i profilaktyka", 19 października 2021 r. , Uniejów

19 października 2021 r. w Uzdrowisku Uniejów Park, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizował seminarium nt. „Ochrona zdrowia publicznego- promocja i profilaktyka”.

Zdjęcie z konferencji „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”
Zdjęcie z konferencji „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”

Konferencja pn. „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”, 28-29 września 2021 r., Uniejów

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pn. „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2021 r. w uzdrowisku Uniejów, Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Seminarium nt. „Profilaktyka onkologiczna wyzwaniem dla samorządów", 21 września 2021 r. , Uniejów

21 września 2021 r. w Uzdrowisku Uniejów Park, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizował seminarium nt. „Profilaktyka onkologiczna wyzwaniem dla samorządów”.

29 czerwca 2021 r. odbyło się seminarium on-line pt. „Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego”.

29 czerwca 2021 r. odbyło się seminarium on-line pt. „Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego” w którym wzięło udział ponad 160 przedstawicieli samorządów.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Konferencja on-line nt. „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”, 28 maja 2021 r.

28 maja 2021 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu zorganizował konferencję on-line nt. „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”. Wydarzenie zgromadziło ponad 120 uczestników.

https://www.nist.gov.pl/edukacja/konferencja-on-line-nt-nowoczesne-rozwiazania-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-w-jst-8-kwietnia-2021-r,3152.html
https://www.nist.gov.pl/edukacja/konferencja-on-line-nt-nowoczesne-rozwiazania-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-w-jst-8-kwietnia-2021-r,3152.html

Konferencja on-line nt. „Nowoczesne rozwiązania w publicznym transporcie zbiorowym w jst” - 8 kwietnia 2021 r.

8 kwietnia 2021 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizował konferencję on-line nt. „Nowoczesne rozwiązania w publicznym transporcie zbiorowym w jst”, Celem konferencji było przybliżenie innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w publicznym transporcie zbiorowym

1-20   21-40   41-60   61-80   ...   101-109  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego