NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Konferencje NIST

Konferencje NIST


Otwarcie szkolenia w Gdańsku przez Dyrektora NIST dr Iwonę Wieczorek
Otwarcie szkolenia w Gdańsku przez Dyrektora NIST dr Iwonę Wieczorek

Konferencja - „Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta, starosty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa”, 25-26 listopada 2021 r.

W dniach 25-26 listopada 2021 r., w Hotelu Orle-Centrum Konferencyjne w Gdańsku odbyła się bezpłatna konferencja pt. „Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta, starosty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Związek Gmin Pomorskich.

Konferencja nt. „Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, 19 listopada 2021 r., Uniejów

Konferencja, która odbyła się 19 listopada 2021 r. cieszyła się dużym zainteresowaniem i zgromadziła blisko 150 uczestników. Poza wystąpieniami przedstawicieli środowiska akademickiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, reprezentanta Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprezentowane zostały przykładów ciekawych rozwiązań w zakresie rewitalizacji przeprowadzanych w zabytkowych parkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Konferencja - „Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, 19 listopada 2021 r.

Nabór na konferencję został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji nt.: „Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, która odbędzie się 19 listopada 2021r. w godz. 10.00-14.00 w Uniejowie (ApartHotel Termy Uniejów ul. Termalna 1, 99 210 Uniejów). Konferencja adresowana jest w szczególności do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, reprezentantów świata nauki oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego.

Seminarium pt. „Ochrona zdrowia publicznego oraz profilaktyka dla seniora”, 25 października 2021 r., Uniejów

25 października 2021 r. w Uniejowie odbyło się seminarium pt. „Ochrona zdrowia publicznego oraz profilaktyka dla seniora” organizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Tematem spotkania były m.in. działania realizowane na rzecz seniorów przez Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w tym: „Karta seniora województwa łódzkiego” i „Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów”.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Seminarium nt. „Ochrona zdrowia publicznego- promocja i profilaktyka", 19 października 2021 r. , Uniejów

19 października 2021 r. w Uzdrowisku Uniejów Park, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizował seminarium nt. „Ochrona zdrowia publicznego- promocja i profilaktyka”.

Zdjęcie z konferencji „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”
Zdjęcie z konferencji „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”

Konferencja pn. „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”, 28-29 września 2021 r., Uniejów

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pn. „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2021 r. w uzdrowisku Uniejów, Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Seminarium nt. „Profilaktyka onkologiczna wyzwaniem dla samorządów", 21 września 2021 r. , Uniejów

21 września 2021 r. w Uzdrowisku Uniejów Park, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizował seminarium nt. „Profilaktyka onkologiczna wyzwaniem dla samorządów”.

29 czerwca 2021 r. odbyło się seminarium on-line pt. „Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego”.

29 czerwca 2021 r. odbyło się seminarium on-line pt. „Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego” w którym wzięło udział ponad 160 przedstawicieli samorządów.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Konferencja on-line nt. „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”, 28 maja 2021 r.

28 maja 2021 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu zorganizował konferencję on-line nt. „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”. Wydarzenie zgromadziło ponad 120 uczestników.

https://www.nist.gov.pl/edukacja/konferencja-on-line-nt-nowoczesne-rozwiazania-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-w-jst-8-kwietnia-2021-r,3152.html
https://www.nist.gov.pl/edukacja/konferencja-on-line-nt-nowoczesne-rozwiazania-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-w-jst-8-kwietnia-2021-r,3152.html

Konferencja on-line nt. „Nowoczesne rozwiązania w publicznym transporcie zbiorowym w jst” - 8 kwietnia 2021 r.

8 kwietnia 2021 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizował konferencję on-line nt. „Nowoczesne rozwiązania w publicznym transporcie zbiorowym w jst”, Celem konferencji było przybliżenie innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w publicznym transporcie zbiorowym

Plansza z logotypami organizatorów (NIST oraz WFOŚiGW) z napisem „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”, 17 listopada 2020 r.
Plansza z logotypami organizatorów (NIST oraz WFOŚiGW) z napisem „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”, 17 listopada 2020 r.

Konferencja on-line - „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”, 17 listopada 2020 r.

17 listopada 2020 r. odbyła się konferencja on-line nt. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”. Wydarzenie zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu, które Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego uzyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i dedykowane jest samorządowcom z województwa łódzkiego.

Konferencja on-line - "SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W OBLICZU WYBRANYCH SYTUACJI KRYZYSOWYCH. WYZWANIA I ZADANIA”, 5 listopada 2020 r.

5 listopada 2020 r. miała miejsce konferencja on-line nt. „SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W OBLICZU WYBRANYCH SYTUACJI KRYZYSOWYCH. WYZWANIA I ZADANIA”. Organizatorami kolejnego już wspólnego wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Konferencja - „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”, 6-7 października 2020 r., Ciechocinek

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną - umieszczenie na liście powiatów ze szczególnymi obostrzeniami powiatu aleksandrowskiego - informujemy o przełożeniu terminu konferencji zaplanowanej w Ciechocinku w dniach 6-7 października 2020 r.

Komunikat specjalny w sprawie przesunięcia terminu Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP

W związku z występującym na terenie Polski wysokim zagrożeniu epidemicznym, Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP podjął decyzję o przesunięciu terminu odbycia Zgromadzenia Ogólnego z dnia 23-24 marca 2020 roku na dzień 29-30 czerwca 2020 roku. Miejsce i zasady uczestnictwa w zgromadzeniu pozostają bez zmian. Mamy

VI Europejski Kongres Samorządów , 9 - 11 grudnia 2020 r. - Karpacz

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

THEMATIC MEETING ON DEMOCRATIC GOVERNANCE RESPONSE TO COVID -19 Wideokonferencja - 18 czerwca 2020 r.

18 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie w formie wideokonferencji dotyczące demokratycznego rządzenia w dobie pandemii koronawirusa (Covid - 19), które zostało zorganizowane przez European Committee on Democracy and Governance (CDDG) pod auspicjami greckiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów Rady Europy. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele z ponad czterdziestu państw, w tym Polski - reprezentanci Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. W konferencji udział wzięli również m.in. takie organizacje jak: Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych (Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD), Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (Office for Democratic Institutions and Human Rights), Council of European Municipalities and Regions.


Komunikat specjalny w sprawie przesunięcia terminu Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP

W związku z występującym na terenie Polski wysokim zagrożeniu epidemicznym, Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP podjął decyzję o przesunięciu terminu odbycia Zgromadzenia Ogólnego z dnia 23-24 marca 2020 roku na dzień 29-30 czerwca 2020 roku. Miejsce i zasady uczestnictwa w zgromadzeniu pozostają bez zmian.

Konferencja - „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” - 5 marca 2020 r. - Lublin

5 marca 2020 r. w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym odbyła się konferencja nt. „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego”, której organizatorami byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W konferencji wzięło udział ponad 260 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego.

Konferencja - „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” - 24 lutego 2020 r. - Łódź

W Łodzi rząd zainaugurował cykl konferencji poświęconych środkom zewnętrznym dla samorządów. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego i Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji otworzyli konferencję pn. „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego”, która odbyła się 24 lutego 2020 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Wydarzenie, którego organizatorami byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zostało objęte patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-119  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego