NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Konferencje NIST

Konferencje NIST


Plansza z logotypami organizatorów (NIST oraz WFOŚiGW) z napisem „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”, 17 listopada 2020 r.
Plansza z logotypami organizatorów (NIST oraz WFOŚiGW) z napisem „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”, 17 listopada 2020 r.

Konferencja on-line - „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”, 17 listopada 2020 r.

17 listopada 2020 r. odbyła się konferencja on-line nt. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”. Wydarzenie zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu, które Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego uzyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i dedykowane jest samorządowcom z województwa łódzkiego.

Konferencja on-line - "SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W OBLICZU WYBRANYCH SYTUACJI KRYZYSOWYCH. WYZWANIA I ZADANIA”, 5 listopada 2020 r.

5 listopada 2020 r. miała miejsce konferencja on-line nt. „SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W OBLICZU WYBRANYCH SYTUACJI KRYZYSOWYCH. WYZWANIA I ZADANIA”. Organizatorami kolejnego już wspólnego wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Konferencja - „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”, 6-7 października 2020 r., Ciechocinek

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną - umieszczenie na liście powiatów ze szczególnymi obostrzeniami powiatu aleksandrowskiego - informujemy o przełożeniu terminu konferencji zaplanowanej w Ciechocinku w dniach 6-7 października 2020 r.

Komunikat specjalny w sprawie przesunięcia terminu Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP

W związku z występującym na terenie Polski wysokim zagrożeniu epidemicznym, Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP podjął decyzję o przesunięciu terminu odbycia Zgromadzenia Ogólnego z dnia 23-24 marca 2020 roku na dzień 29-30 czerwca 2020 roku. Miejsce i zasady uczestnictwa w zgromadzeniu pozostają bez zmian. Mamy

VI Europejski Kongres Samorządów , 9 - 11 grudnia 2020 r. - Karpacz

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

THEMATIC MEETING ON DEMOCRATIC GOVERNANCE RESPONSE TO COVID -19 Wideokonferencja - 18 czerwca 2020 r.

18 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie w formie wideokonferencji dotyczące demokratycznego rządzenia w dobie pandemii koronawirusa (Covid - 19), które zostało zorganizowane przez European Committee on Democracy and Governance (CDDG) pod auspicjami greckiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów Rady Europy. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele z ponad czterdziestu państw, w tym Polski - reprezentanci Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. W konferencji udział wzięli również m.in. takie organizacje jak: Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych (Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD), Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (Office for Democratic Institutions and Human Rights), Council of European Municipalities and Regions.


Komunikat specjalny w sprawie przesunięcia terminu Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP

W związku z występującym na terenie Polski wysokim zagrożeniu epidemicznym, Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP podjął decyzję o przesunięciu terminu odbycia Zgromadzenia Ogólnego z dnia 23-24 marca 2020 roku na dzień 29-30 czerwca 2020 roku. Miejsce i zasady uczestnictwa w zgromadzeniu pozostają bez zmian.

Konferencja - „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” - 5 marca 2020 r. - Lublin

5 marca 2020 r. w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym odbyła się konferencja nt. „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego”, której organizatorami byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W konferencji wzięło udział ponad 260 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego.

Konferencja - „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” - 24 lutego 2020 r. - Łódź

W Łodzi rząd zainaugurował cykl konferencji poświęconych środkom zewnętrznym dla samorządów. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego i Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji otworzyli konferencję pn. „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego”, która odbyła się 24 lutego 2020 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Wydarzenie, którego organizatorami byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zostało objęte patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Konferencja - "Z tradycją w przyszłość - budowanie tożsamości w oparciu o lokalne dziedzictwo” - 12 lutego 2020 r. - Uniejów

Blisko dwustu samorządowców, przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych z obszaru województwa łódzkiego spotkało się 12 lutego 20120 r. w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Celem konferencji, której organizatorami byli Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Biuro Programu „Niepodległa”, było omówienie zagadnień dotyczących budowania tożsamości i rozwoju regionalnego w oparciu o lokalne dziedzictwo. Ważny aspekt wydarzania stanowiły zagadnienia związane z środkami na finasowanie rozwoju.

Spotkanie Working Group on Democracy and Technology (GT - DT) Council of Europe w Strasburgu, Strasburg, 27 - 28 stycznia 2020 r.

W dniach 27 - 28 stycznia 2020 roku w siedzibie Rady Europy w Strasburgu odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące demokracji i technologii (Working Group of Democracy and Technology - GT - DT). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele państw członkowskich Rady Europy, w tym reprezentant Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych, funkcjonujących przy Council of Europe, przedstawiciel Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych oraz Komisji Weneckiej. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście - eksperci i konsultanci z uczelni wyższych oraz innych instytucji naukowych, zajmujący się tematyką sztucznej inteligencji i demokracji (artificial intelligence and democracy), smart cities, dobrym rządzeniem (good governance) oraz nowymi technologiami i procesem wyborczym.

Konferencja - „Rady Seniorów jako element wzmocnienia dialogu z lokalnym samorządem” - 27 stycznia 2020r. - Łódź

Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja „Rady Seniorów jako element wzmocnienia dialogu z lokalnym samorządem”, zorganizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Odbyła się ona 27 stycznia 2020 roku w Łódzkim Domu Kultury a wzięło w niej udział prawie dwustu samorządowców i seniorów z województwa łódzkiego.

Projekt - "Samorządy dla książki"

Celem inicjatywy jest wykorzystanie potencjału samorządów różnego szczebla na rzecz podniesienia poziomu czytelnictwa w Polsce. Projekt „Samorządy dla książki” ma swój początek w debacie o roli samorządów w upowszechnianiu czytania, którą zainicjowali Prezydent Krakowa, prezes Polskiej Izby Książki oraz prezeska spółki Targi w Krakowie. Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami.

Marek Chorążka laureatem konkursu na Menadżera Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych

W dniu 5 grudnia 2019 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbył się finał konkurs Forum Zarządzania Publicznego na Menedżera Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych w 2019 r. Laureatem III edycji konkursu Forum Zarządzania Publicznego został Marek Charążka, Dyrektor Centrum Informatycznego Edukacji.

Menedżer Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych - 5 grudnia 2019 r. , Warszawa

5 grudnia 2019 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (ul. Wawelska 56, Warszawa) odbędzie się konferencja podsumowująca konkurs Menedżer Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych.

Aktualizacja Wspólnej Metody Oceny - CAF2020 przyjęta !

28 listopada 2019 r. w Helsinkach na spotkaniu dyrektorów generalnych Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (ang. European Public Administration Network, EUPAN), dyrektorzy generalni właściwi w sprawach administracji publicznej i służby cywilnej przyjęli aktualizację Wspólnej Metody Oceny – CAF2020.

Posiedzenie Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wraz z Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego - 27-28 listopada 2019 r. - Bronisławów

27 listopada 2019 r. przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego uczestniczyli w posiedzeniu Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która odbyła się wraz z Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Konferencja - „Nadzór nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego” -20-22 października 2019 r. - Supraśl

W dniach 20-22 października 2019 r. w Supraślu miała miejsce konferencja kadry kierowniczej wydziałów prawnych urzędów wojewódzkich realizujących zadania związane z nadzorem nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego.

Autorem zdjęcia jest Tomasz Piekorz

9. edycja programu Symbol wyłoniła Nową Generację Usług Publicznych

Najlepsi w kraju przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw komunalnych, szpitali, spółdzielni oraz innych branż zostali nagrodzeni podczas uroczystej Gali Finałowej programu Symbol 2019, która odbyła się 11 października w niezwykłych, zabytkowych wnętrzach hotelu Monopol w Katowicach

1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-109  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego