NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia naukowe

Wydarzenia naukowe


17-18.10.2016 r. - Opole - Kongres Samorządowy

Kongres Samorządowy to unikatowa w skali kraju platforma wymiany doświadczeń i kompetencji wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego w Polsce, poświęcona nowoczesnym technologiom oraz zaawansowanym procesom biznesowym w służbie poprawy jakości i warunków życia polskiego społeczeństwa. Wydarzenie gromadzi przedstawicieli rządu i samorządów, przedsiębiorców oraz naukowców.


5-6.10.2016 r.- Kraków - Konferencja Procesy decyzyjne w administracji publicznej w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej

Organizatorzy: Instytut Politologii Katedra Prawa i Administracji Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Polityki Publicznej

2-4.10.2016r. - Szczecin- XVII konferencja naukową na temat „Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej".

Konferencja, której organizatorem jest Uniwersytetu Szczecińskiego Instytut Rachunkowości, podejmie próbę zdefiniowania „pomiaru dokonań" w sektorze finansów publicznych. Wskazanie wskaźników pomiaru dokonań usprawni zarządzanie środkami publicznymi.


22-23.09.2016 r.- Katowice - XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Imprezę organizuje Municipium SA - wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota". Partnerem - gospodarzem jest miasto Katowice.

19-20.09.2016r. - IV Kongres Rewitalizacji Miast

IV Kongres Rewitalizacji Miast, który odbędzie się w dniach 19–20 września w Wałbrzychu, kontynuował będzie rozpoczętą w 2010 r. przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie tradycję wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką i praktyką w zakresie odnowy i przekształceń miast. Jednocześnie po raz pierwszy wydarzenie to organizowane będzie pod szyldem Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM – nowej inicjatywy zmierzającej do kompleksowego ujęcia problematyki rozwoju polskich miast w kontekście celów i zadań zarysowanych w Krajowej Polityce Miejskiej. Głównym celem Kongresu jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla szerokiego grona osób zainteresowanych procesami rewitalizacji – naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz polityków. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji Kongresu, zderzenie różnych punktów widzenia i doświadczeń skutkować będzie szerokim, interdyscyplinarnym ujęciem problemu i pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników tego wydarzenia w zakresie rewitalizacji i polityki miejskiej.

O ustawie krajobrazowej w Ciechanowie

9 września 2016 r. w Ciechanowie odbyła się zorganizowana przez Związek Miast Polskich i Urząd Miasta Ciechanów konferencja poświęcona tzw. ustawie krajobrazowej.

8.9.2016 r. - Dobrzyca - Genius loci w muzeach

Organizatorzy: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy1.7.2016r. - Gdańsk - Spotkanie regionalne gmin z województwa pomorskiego.

Celem spotkania organizowanego przez Związek Gmin Pomorskich i Związek Gmin Wiejskich RP jest wzmocnienia reprezentacji interesów samorządów lokalnych i działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Spotkanie będzie okazją wymiany doświadczeń i poglądów gmin z województwa pomorskiego i zarządów organizacji samorządowych.


22.6.2016r. - Warszawa - IV Kongres Infrastruktury Polskiej

IV Kongres Infrastruktury Polskiej stanowi miejsce wymiany doświadczeń na temat kondycji szeroko pojmowanego polskiego rynku infrastruktury. Kongres odbywać się będzie w podziale na 4 Fora tematyczne: Forum budownictwa infrastrukturalnego, Forum infrastruktury samorządowej, Forum oświetlenia w infrastrukturze, Forum infrastruktury energetycznej.2-3.6.2016r. - Warszawa - Krajowy Kongres Forów Sekretarzy

Krajowy Kongres Forów Sekretarzy jest przedsięwzięciem skierowanym do sekretarzy z wszystkich województw. Jego podstawowym celem jest integracja tego środowiska i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk lokalnego zarządzania. Będzie on okazją do dyskusji na temat aktualnych problemów i wyzwań związanych z działalnością samorządu lokalnego. W programie spotkania zapewnione zostanie wystarczająco dużo przestrzeni na wymianę opinii, dyskusje i refleksje wokół tematów znajdujących się w centrum zainteresowania osób zarządzających administracją samorządową. W trakcie Kongresu przedstawione zostaną wyniki ogólnopolskich badań dotyczących praktyk rozwijania kompetencji kadr administracji samorządowej oraz zaprezentowane zostaną narzędzia służące budowaniu potencjału organizacyjnego samorządów lokalnych, stosowane przez Radę Europy w krajach członkowskich.30-31.5.2016r.- Edukacja Równych Szans - partnerstwo, możliwości, inspiracje do działania

Wprowadzanie zintegrowanych rozwiązań odpowiadających na wyzwania indywidualizacji nauczania w szkołach jest priorytetem polityki oświatowej większości państw. W Polsce są już dziesiątki przykładów samorządów, placówek pomocy psychologiczno-pedagogicznej, szkół i innych instytucji, które wdrażają innowacyjne modele współpracy w celu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1-20   ...   781-800   801-820   821-840   841-860   861-880  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego