TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia naukowe

Wydarzenia naukoweMinister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór do Programów Ministra w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok. Wnioski można składać do 30 listopada 2020 r.

Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał Pana Zbigniewa Boguckiego na stanowisko wojewody.

III Konwent Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej odbył się zdalnie 26 listopada 2020 r. W wydarzeniu wzięli udział Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Waldemar Buda, Wiceministrowie Funduszy i Polityki Regionalnej, którzy mówili o Krajowym Planie Odbudowy, Polityce Spójności na lata 2021-2027 i mechanizmie React-EU.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło rozstrzygnięcie edycji 2021 konkursu Maluch+ skierowanego do gmin na utworzenie nowych miejsc opieki. Dzięki niemu powstanie w Polsce w przyszłym roku prawie 6,2 tys. gminnych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w 190 publicznych instytucjach opieki, czyli samorządowych żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunów dziennych.

Centrum Wsparcia Doradczego pomoże regionom w odbudowie lokalnych gospodarek i uodporni na potencjalne sytuacje kryzysowe - poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Inicjatywa spójnego zagospodarowania najcenniejszych elementów unikalnego zespołu uzdrowiskowego w Ciechocinku oraz ratowania zabudowy basenu termalno-solankowego powiązanego z zespołem historycznych tężni ma wsparcie podsekretarz stanu w MKiDN, Generalnego Konserwatora Zabytków prof. IH PAN Magdaleny Gawin. Wiceminister zwróciła się do burmistrza Ciechocinka o jak najszybsze podjęcie przez samorząd uchwały o utworzeniu na terenie Ciechocinka parku kulturowego.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
W miejscowości Gościmiec nad rzeką Noteć powstanie nowy most. Inwestycja uzyska dotację z budżetu państwa w wysokości 560 tys. złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej. Pozytywną opinię o dofinansowaniu budowy przeprawy w ramach Programu ”Mosty dla Regionów” przekazał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

20 listopada 2020 r. Minister Edukacji i Nauki skierował listy do dyrektorów szkół i nauczycieli oraz samorządowców w sprawie rządowego wsparcia 500 zł na naukę zdalną. Przedstawił w nich najważniejsze informacje o programie i sposobie uzyskania dofinansowania. Nauczycieli i dyrektorów minister zachęcił do składania wniosków o refundację wydatków, natomiast samorządowców poprosił o współpracę i sprawną dystrybucję środków.

Od 2021 r. obsługą jednostek samorządu terytorialnego, banków spółdzielczych i SKOK-ów oraz oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych zajmą się wyspecjalizowane urzędy skarbowe - informuje Ministerstwo Finansów.

Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu. Przekazujemy kolejne 300 mln zł na zakup sprzętu do kształcenia na odległość. Rozporządzenia w tej sprawie podpisał dziś Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.


11 listopada 1918 roku, dokładnie 102 lat temu, przybyły z więzienia w Magdeburgu do Warszawy Józef Piłsudski przejął od Rady Regencyjnej władzę cywilną i wojskową. Dzień później przed Naczelnym Wodzem stanęło zadanie utworzenia rządu, a przed całym narodem misja odbudowy Państwa Polskiego. Dzisiaj w całym kraju świętujemy z okazji tych wydarzeń. Wyjątkową okazją do zaakcentowania wspólnotowego wymiaru obchodów będzie akcja „Niepodległa do hymnu”, w ramach której każdy będzie mógł 11 listopada w samo południe przyłączyć się do wspólnego śpiewania Hymnu Państwowego. Wystarczy o godz. 12.00 włączyć jedną z większych stacji radiowych lub telewizyjnych i przyłączyć się do Mazurka Dąbrowskiego, który będzie emitowany na antenie.11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”, płynący z setek gardeł i serc. W akcji „Niepodległa do Hymnu” zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa” wzięło udział prawie 1000 podmiotów, które zorganizowały wspólne śpiewanie na 6 kontynentach.

W trakcie spotkania organizowanego w KSAP w ramach Forum Zarządzania Publicznego poruszone zostaną tematy związane z pracą zdalną w instytucjach publicznych. Omówione będą różne rozwiązania pracy zdalnej wdrożone w administracji publicznej.

Ujednolicenie sposobu tworzenia i prowadzenia zbiorów i metadanych dotyczących aktów planowania przestrzennego w skali całego kraju; inwestor będzie mógł sprawdzić przez internet informację o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia – taki będzie efekt przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wchodzą w życie w sobotę. Równocześnie zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w tej sprawie. W rozporządzeniu znajdują się szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia i prowadzenia zbiorów, które obejmują dane przestrzenne APP oraz opisujących je metadanych infrastruktury informacji przestrzennej.

Obowiązujące prawo daje organom samorządowym możliwość obradowania stacjonarnego jak również zdalnego – poinformowało Serwis Samorządowy PAP Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do zadań pełnomocnika należy m.in. monitorowanie prac administracji rządowej, które służą popularyzacji i ułatwieniu realizacji lokalnych inicjatyw społecznych; współpraca z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego; inicjowanie działań mających na celu popularyzację i promocję lokalnych inicjatyw społecznych w administracji publicznej.

Pakiet ma stanowić impuls rozwojowy dla gospodarki, w którą uderzyła pandemia COVID-19.

– Decyzja Sejmu do dobra wiadomość. Rozwiązania dla mieszkalnictwa, którymi zajmie się teraz Senat, są ważne dla poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków. Społeczna część pakietu mieszkaniowego przewiduje m.in. finansowe wsparcie dla najemców mieszkań, których budżety domowe ucierpiały wskutek pandemii Covid-19 – mówi Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin.

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także szkoły za granicą mogą ubiegać się o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach kolejnej edycji programu „Aktywna tablica”. W 2020 r. środki będą przeznaczone przede wszystkim na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie dźwięku i głosu. Program będzie finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących. W 2020 r. rząd przeznaczy na ten cel 35 mln zł z budżetu państwa.

Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) będzie finansować spółki, które następnie podlegają restrukturyzacji. Zgodnie z planowanymi zmianami dot. zasad opodatkowania spółek komandytowych, zakłada się nadanie takim spółkom podmiotowości podatkowej, tj. uznanie ich za podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
Wyjaśniamy wątpliwości przedsiębiorców nt. wsparcia PFR w przypadku restrukturyzacji, np. przekształceń spółek komandytowych.


22 października 2020 r. przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięli udział w debacie on-line "Polska - Bałkany Zachodnie. Razem ku przyszłości", której organizatorem była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
... 
44 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego