NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Ekspertyzy i opracowania

Ekspertyzy i opracowania


EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 96

Zadania kontrolno-nadzorcze samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 95

Rola samorządów w rozwoju fotowoltaiki

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 94

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 93

Znaczenie promocji szkolnictwa zawodowego przez jst

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 92

Prawne formy ochrony przyrody w aspekcie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 91

Skutki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 90

Przymusowe wykonywanie, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązków wynikających z zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 89

Prawna ochrona przyrody w działalności rolniczej prowadzonej na terenach objętych jedną z obszarowych form ochrony przyrody.

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 88

Ochrona przyrody jako zadanie samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane.

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 87

Rola i zadania samorządowych kolegiów odwoławczych w skutecznej ochronie zasobów środowiska przyrodniczego.

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 86

Podstawy organizacyjne i prawne funkcjonowania organów stanowiących w jednostkach samorządu terytorialnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 85

Zielona gospodarka a jst

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 84

Rola jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu i realizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 83

Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym – struktury, zadania, środki działania

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 82

E-demokracja. Modele funkcjonowania i możliwości wdrażania w administracji publicznej

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 81

Współpraca gmin w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich w ramach związków międzygminnych

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 80

Polska urbanizacja w ujęciu historycznym i nowoczesna koncepcja miasta kompaktowego – wnioski dla polskich samorządów

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 79

Integracja międzykulturowa – dobre praktyki w polskich samorządach terytorialnych

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 77

Innowacje społeczne w samorządach

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 75

Migracje międzywojewódzkie w Polsce w latach 2010 – 2016 a jakość życia
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   ...   141-144  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego