NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Ekspertyzy i opracowania

Ekspertyzy i opracowania


EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 102

Wybrane aspekty działalności organów stanowiących jst w okresie zagrożenia wirusem COVID-19

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 101

Kontrowersje w zakresie sprawowania kontroli nad spółkami prawa handlowego przez komisje rewizyjne jst

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 100

Organy samorządu wobec zagrożeń wirusem COVID-19

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 99

Edukacja inkluzyjna (włączająca) jako szansa na podniesienie jakości nauczania w samorządach

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 98

Szkolenia dla nauczycieli jako środek poprawy jakości oświaty w jst

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 97

Schematy myślowe lidera jst

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 96

Zadania kontrolno-nadzorcze samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 95

Rola samorządów w rozwoju fotowoltaiki

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 94

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 93

Znaczenie promocji szkolnictwa zawodowego przez jst

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 92

Prawne formy ochrony przyrody w aspekcie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 91

Skutki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 90

Przymusowe wykonywanie, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązków wynikających z zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 89

Prawna ochrona przyrody w działalności rolniczej prowadzonej na terenach objętych jedną z obszarowych form ochrony przyrody.

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 88

Ochrona przyrody jako zadanie samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane.

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 87

Rola i zadania samorządowych kolegiów odwoławczych w skutecznej ochronie zasobów środowiska przyrodniczego.

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 86

Podstawy organizacyjne i prawne funkcjonowania organów stanowiących w jednostkach samorządu terytorialnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 85

Zielona gospodarka a jst

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 84

Rola jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu i realizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 83

Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym – struktury, zadania, środki działania
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   ...   141-150  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego